IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Neprijateľné zmluvné podmienky a nekalé obchodné praktiky vo finančných službách  

Neprijateľné zmluvné podmienky a nekalé obchodné praktiky vo finančných službách

Účastníci

Seminár je vhodný pre právnikov finančných inštitúcií, osoby zodpovedné za tvorbu a metodiku vo finančných službách, marketing a predaj produktov.

Cieľ

Pripraviť účastníkov školenia na posudzovanie neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých obchodných praktík. Priblížiť prístup Národnej banky Slovenska k hodnoteniu neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých obchodných praktík a k sankcionovaniu dohliadaných subjektov.

Obsah seminára

1. Dohľad

 • Právomoc NBS pri ochrane finančných spotrebiteľov
 • Odbor ochrany finančných spotrebiteľov

2. Nekalé obchodné praktiky

 • Čo sú nekalé praktiky, právna úprava, prečo sú zakázané, aké sú ich následky
 • Pojem priemerný spotrebiteľ
 • Pojem osobitne zraniteľná skupina spotrebiteľov
 • Test pre určenie nekalej praktiky
 • Nekalé praktiky v propagácii
 • Analýza relevantných rozhodnutí súdneho dvora EÚ a aktualizovaného usmernenia Európskej komisie k implementácii  smernice o nekalých obchodných praktikách

3. Neprijateľné zmluvné podmienky

 • Zdôvodnenia kontroly zmluvných ustanovení
 • Subjektívny rozsah NZP
 • Verejné služby
 • Objektívny rozsah NZP
 • Formálna kontrola
 • Materiálna kontrola
 • Dôsledky neprijateľnosti

 4. Iné typy porušovania povinností v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov

 • Konkrétne príklady niektorých ďalších porušení

Lektori

Dĺžka trvania

1 deň

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail