IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ účinná od 1.novembra 2017  

NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ účinná od 1.novembra 2017

Účastníci

Seminár je určený najmä verejným obstarávateľom, obstarávateľom, pracovníkom investičných útvarov a útvarov obstarávania, zamestnancom verejnej správy, advokátom, ako aj uchádzačom vo verejnom obstarávaní, ktorí sa zaujímajú o problematiku verejného obstarávania a potrebujú sa oboznámiť s novinkami v tejto oblasti.

Cieľ

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnymi zmenami v oblasti verejného obstarávania, a to najmä s novinkami, ktoré prináša novela zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní účinná od 1. novembra 2017. Okrem predstavenia samotného obsahu novely sa seminár zameria aj na viaceré doterajšie problematické inštitúty verejného obstarávania.

Obsah seminára

  • Nové druhy výnimiek - spôsob a aplikácia výnimiek
  • Zmeny v režime nákupu potravín - nový limit, aké možnosti dáva zákon na nákup potravín
  • Zmeny v podlimitných zákazkách - dobrovoľné EKS, možnosť reverznej súťaže aj na podlimitné zákazky
  • Zmeny v spôsobe vyhodnocovania podmienok účasti - najčastejšie chyby pri vyhodnocovaní podmienok účasti, možnosti stanovenia rôznych druhov podmienok účasti
  • Dynamický nákupný systém - možnosť uzavrieť rámcovú dohodu cez dynamický nákupný systém, výhody dynamického nákupného systému
  • Zelené verejné obstarávanie - zelený opis predmetu zákazky, ekologické kritériá na vyhodnotenie ponúk a/alebo podmienky účasti
  • Sociálny aspekt verejného obstarávania - zákazka pre sociálny podnik, sociálne kritériá na vyhodnotenie ponúk a/alebo podmienky účasti
  • Reverzné verejné obstarávanie - ako správne nastaviť súťaž, ako ju správne vyhodnotiť
  • Diskusia

Lektori

Dĺžka trvania

1 deň

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail