IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Poskytovanie úv... / Realitný trh a ohodnocovanie nehnuteľností  

Realitný trh a ohodnocovanie nehnuteľností

Účastníci

Všetci pracovníci realitných kancelárií, a realitných agentúr, manažéri v oblasti ohodnocovania nehnuteľností vo finančných inštitúciách a firmách, ktorí  si pre každodennú prácu potrebujú rozšíriť poznatky o realitnom trhu.

Cieľ

Objasniť účastníkom pohľad komerčných bánk na nehnuteľnosti, ich ohodnocovanie pre účely záložného práva pri financovaní prostredníctvom úverov v komerčných  bankách. Na konkrétnom  príklade ukázať jednoduchú porovnávaciu metódu odhadu hodnoty nehnuteľnosti.

Pomôcť pri rozširovaní informácií o realitnom trhu, čím Vaša komunikácia s klientom nadobudne iný rozmer a získa na váhe. Pri argumentácii sa dokážete oprieť o relevantné fakty a budete pôsobiť profesionálnejšie.

Po seminári dokážete charakterizovať  situáciu, ktorá je v súčasnosti na realitnom trhu, čo sa v tejto oblasti odohráva, načrtnúť očakávaný  vývoj, a tak rozlíšiť reálnu cenu nehnuteľností od cien nehnuteľností ponúkaných v konkurenčných inzerátoch.

Vedomosti si rozšírite o pohľad bánk na záložné právo, pomocou ktorého budete vedieť efektívnejšie poradiť klientom, ktorí kupujú nehnuteľnosť na úver.

Obsah seminára

1. Vybrané aspekty realitného trhu na Slovensku

 • Charakteristika realitného trhu a potreba jeho sledovania
 • Aktuálne otázky riešenia potreby bývania
 • Možnosti hodnotenia úrovne cien bývania
 • Aktuálny stav a vývoj cien nehnuteľností na bývanie
 • Diskusia

 

2. Ohodnocovanie nehnuteľností

 • Základné pojmy v oblasti nehnuteľnosti a ich hodnôt
 • Rozdelenie nehnuteľností pre účely bánk a dôvody takéhoto delenia
 • Dôvody záložného práva a potreba ohodnocovania nehnuteľností v banke
 • Požiadavky NBS na nehnuteľnosti a ohodnotenie nehnuteľnosti pre účel zriadenia záložného práva k aktívnym obchodom
 • Hodnota nehnuteľnosti akceptovaná bankou pre účel zriadenia záložného práva k aktívnym obchodom
 • Vhodné a nevhodné nehnuteľnosti pre účel zriadenia záložného
 • Využívanie rôznych databáz cien a hodnôt nehnuteľností v bankách
 • Odhad hodnoty nehnuteľnosti porovnávacou metódou

 

3. Prípadová štúdia na odhad  hodnoty nehnuteľnosti porovnávacou metódou

Uvedená metóda môže napomôcť všetkým, ktorí si potrebujú stanoviť porovnateľnú cenu nehnuteľnosti a majú v danej lokalite niekoľko porovnateľných nehnuteľností. Na jednoduchom príklade uvedieme postup výberu porovnateľných nehnuteľností voči ohodnocovanej nehnuteľnosti a tabuľkový spôsob výpočtu. Uvedený postup je jeden z najobjektívnejších spôsobov odhadu hodnoty nehnuteľností v znaleckej praxi, efektne vylučuje osobnú zaujatosť toho, kto hodnotu stanovuje a pri dobrých podkladoch dáva najreálnejší pohľad na hodnotu nehnuteľnosti.

 • Diskusia

Lektori

odborníci v oblasti ohodnocovania nehnuteľností

Dĺžka trvania

1 deň

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail