IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Platobný styk / SEPA – SEPA SCT a SEPA DD a príslušná legislatíva  

SEPA – SEPA SCT a SEPA DD a príslušná legislatíva

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a retailovej a korporátnej siete, produktoví manažéri, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti o SEPA a SEPA produktoch, ako SEPA prevody a SEPA inkasá. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s prostredím SEPA a jeho produktmi, Nariadenie EK 260/2012 v rámci SR a EÚ, spolu s praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov a s prihliadnutím na Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a s ním súvisiacimi opatreniami NBS a nariadenie EK a EP a revidovaným nariadením PSD2.

Obsah seminára

 • Vysvetlenie čo je SEPA a jej využívanie v SR a EÚ
 • Legislatíva k SEPA
  -   základný prehľad a obsah platnej legislatívy
  -   vybavovanie reklamácií
 • Praktické ukážky SEPA produktov a komunikácia v prostredí SEPA
  -   SEPA úhrady - platby a R-transakcie
  -   SEPA inkasá – inkasá a R-transakcie
  -   použitie IBAN  BIC v SEPA
  -   XML Komunikácia
  -   vzory formulárov
 • PSD2 a očakávané dopady na oblasť platobného styku
  -   prístupy tretích strán na platobný účet
  -   služby AISp (Account information service) a PISp (Payment initiation service)

Lektori

skúsený odborník v oblasti platobného styku

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail