IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Platobný styk / Platobný styk II  

Platobný styk II

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a back-office, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti pri aplikácii zákona o platobných službách a súvisiacich predpisov v praxi. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti. 

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s normami vykonávania platobného styku v bankách v rámci SR a EÚ, spolu s praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov a s prihliadnutím na Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a s ním súvisiacich opatrení NBS. 

Obsah seminára

 • zhrnutie poznatkov a základov zo školenia Platobný styk I (tuzemský platobný styk – SEPA platby a SEPA inkasá), cezhraničný platobný styk
 • metódy  cezhraničného platobného styku  (sériová a krycia). Čo je NOSTRO účet, čo je VOSTRO účet, využitie korešpondenčného bankovníctva.
  • vysvetlenie možností vykonávania Platobného styku v bankách (pohľad bánk a pohľad klienta) v zmysle legislatívy EÚ, v zmysle zákona o platobných službách a v zmysle platných opatrení NBS
  • predmet zákona o platobných službách a definície základných pojmov
  • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 a jeho novela (novela nariadenia EP a R (EÚ) č.248/2014)
  • vykonávanie platobného styku v rámci EÚ a mimo EÚ
  • práva a povinnosti pri poskytovaní a používaní platobných služieb
  • obchodné podmienky a poskytovanie informácií o platobných službách
  • podmienky na vznik a prevádzkovanie platobných systémov
  • druhy platobných systémov v podmienkach SR – SIPS a TARGET2
  • vybavovanie reklamácií a iných podaní a riešenie sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb
 • praktické príklady

Lektori

skúsený odborník v oblasti platobného styku 

Dĺžka trvania

1 deň 

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail