IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Interný audit / Vyšetrovacie zručnosti  

Vyšetrovacie zručnosti

... ako viesť investigatívne interview v praxi

Účastníci

Fraud risk manažéri, manažéri operačných rizík, vyšetrovatelia podvodov, compliance špecialisti, interní audítori, forenzní audítori, manažéri bezpečnosti a všetci zamestnanci, ktorí si potrebujú rozšíriť poznatky z tejto problematiky. 

Cieľ

Účastníci získajú návod ako naplánovať a viesť investigatívne interview, ako hodnotiť verbálne a neverbálne odpovede a reakcie. Naučia sa postupy, ako preniknúť do podstaty informácií a byť menej klamaní druhou stranou, dokážu zaistiť a analyzovať dôkazy. Zoznámia sa s komunikačnými postupmi používanými pri vyšetrovaní za účelom „prelomenia“ predpokladanej lživej výpovede. Prezentované budú príklady metód vypočúvania používaných v praxi. Na praktických príkladoch sa účastníci naučia kedy a ako používať jednotlivé metódy vedenia investigatívnych interview. 

Obsah seminára

Príprava a vedenie investigatívneho interview

  • Zber informácií, dôkazov a ich príprava pred „vypočúvaním“
  • Stanovenie cieľov vypočúvania a hrubého taktického plánu
  • Dokumentácia vypočúvania
  • Riziká výsluchu alebo Ako sa z vyšetrovateľa nestať vyšetrovaným
  • Príklady výsluchových metód používaných v praxi

Ako získať od vypočúvaného pravdivú informáciu

  • Metódy investigatívnych interview – skúsenosti z praxe
  • Konkrétne príklady, reprodukcia skutočných investigatívnych interview, aplikácia rôznych postupov v praxi
  • Komunikačné postupy používané za účelom „prelomenia“ predpokladanej lživej výpovede
  • Svedok, či podozrivý, ktorý nechce vypovedať vôbec
  • Praktické príklady využitia jednotlivých metód a postupov

Lektori

Odborníci z právnej praxe, resp. z útvaru vyšetrovania hospodárskej kriminality a úverových podvodov 

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Mgr. Tatiana Stráňavská
tel.: 02/57873532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail