IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Interný audit / Komunikačný kufrík audítora - workshop  

Komunikačný kufrík audítora - workshop

Účastníci

Interní audítori, vedúci útvarov interného auditu a ďalší zamestnanci, ktorí si potrebujú zdokonaliť zručnosti potrebné pre efektívnu prípravu a vedenie audítorských rozhovorov. Taktiež pre tých, ktorí už v minulosti absolvovali tréning „Komunikačný kufrík audítora“.

Cieľ

Formou moderačného workshopu identifikovať silné stránky a úspešne zvládnuté zručnosti účastníkov, ale aj konkrétne potreby zlepšenia foriem a techník vedenia rozhovorov s auditovanými, aby im umožnili získať a analyzovať relevantné informácie. Naučiť účastníkov prekonávať / riešiť problémy a zefektívniť vlastnú prácu.

Pomocou simulácie modelových situácií s účastníkmi, následnej analýzy a hodnotenia účastníkov navrhnúť praktické odporúčania na zlepšenie zručnosti viesť rozhovor.

Obsah seminára

8:30 – 11:30
  • Ÿ  Ako konkrétne sa mi v práci audítora darí využívať poznatky a zručnosti získané na tréningu „Komunikačný kufrík audítora“?   (identifikácia silných stránok a úspechov)
  • Ÿ  Čo potrebujem zlepšiť? (subjektívne, objektívne)
  •   prekonávanie komunikačných bariér (možnosti, ukážky, nácvik...)
  • Ÿ  princípy úspešného vyjednávania, odporúčania pre efektívnu komunikáciu
  • Ÿ  konkrétne tipy pre individuálne zlepšenie
11:30 – 12:30  obed
12:30 – 15:30
  • Ÿ  praktický nácvik techník a foriem riešenia problémov
  • Ÿ  vyhodnotenie a navrhnutie praktických odporúčaní na zlepšenie práce

Lektori

MUDr. Sylvia Bzdúchová, skúsená lektorka a odborníčka na problematiku komunikácie, autorka vzdelávacích programov.

Dĺžka trvania

1 deň

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail