IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Interný audit / Implikácie spojené s definovaním konečného užívateľa výhod a zákonom o trestnej zodpovednosti právnických osôb  

Implikácie spojené s definovaním konečného užívateľa výhod a zákonom o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Účastníci

- členovia manažmentu právnických osôb, právnici, vedúci zamestnanci zodpovední za compliance a prevenciu podvodov, interní audítori, risk assessment, work-out

Cieľ

Od 01.01.2017 je účinná novela zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (TZPO), ktorá substantívne rozširuje katalóg trestných činov právnickej osoby o množstvo ekonomickej trestnej činnosti, čím sa súčasne radikálne rozšíril okruh rizikových subjektov. Od 01.02.2017 je účinný zákon o registri partnerov verejného sektora, ktorý zavádza register konečných užívateľov výhod mimo informácií, ktoré majú k dispozícii regulované subjekty. Od 01.02.2017 súčasne nadobudne účinnosť nová definícia konečného užívateľa výhod (KUV/UBO). Na seminári vysvetlíme rôzne možné spojenia vyššie uvedeného a ich prípadný dopad na činnosť banky/regulovaného subjektu.

Obsah seminára

  1. Riziká TZPO. Transakčné riziko a riziko likvidity. S významným rozšírením rizikových subjektov, sa zvyšujú nároky na regulované subjekty aj v oblasti TZPO. Existuje v súvislosti so zákonom TZPO riziko na strane klienta, ktoré môže mať zásadný dopad na banku a jej činnosť? Zameriame sa na riziká klientov a ich prípadný dopad na ich vzťah s bankou. Druhy rizík spojených s TZPO na strane klienta, okrem rizika samotného trestného konania a uloženia trestu? Je možné identifikovať a správne vyhodnotiť transakčné riziko a riziko likvidity (prípadne ďalšie riziká) v súvislosti s potencionálnym trestným konaním u klienta?
  2. Verejný register KUV. Verifikačný dokument a jeho obsah. Novelizovaná definícia KUV. Kredibilita oprávnených osôb a požiadavky na verifikačný dokument. Čo v prípade duality informácií v registri a informácií, ktoré má k dispozícii banka? Zodpovednosť banky súvisiaca s neaktualizovaním údajov a aké sú možnosti limitácie tejto zodpovednosti.  
  3. Prevenčné opatrenia u klientov. Môže banka preniesť časť zodpovednosti a rizika TZPO, ako aj určenie KUV na klienta, ak áno do akej miery? Aké sú možnosti banky požadovať od klienta aktualizáciu dát a/alebo prevenciu TZPO na úrovni klienta? Aké sú možnosti banky na zabezpečenie reálneho plnenia povinnosti poskytovať regulovanému subjektu informácie o zmene vlastníckej štruktúry. Existuje riešenie na klasické majetkové štruktúry a reťazové/cirkulárne štruktúry?

Lektori

Dĺžka trvania

1/2 dňa, od 09:00-12:30 hod.

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail