IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Informačné syst... / Metodológia, procesy a kvalita s nadväznosťou na ISO a audit  

Metodológia, procesy a kvalita s nadväznosťou na ISO a audit

Účastníci

Manažéri, odborníci a interní audítori, ktorí riadia organizácie alebo sa na riadení podieľajú, a ktorých sa týka riadenie procesov, kvality, či spokojnosti zákazníkov. Seminár je určený taktiež tým, ktorí majú záujem sa zdokonaľovať, či inšpirovať v tejto problematike. 

Cieľ

Preskúmame oblasti metodického vedenia, systémového riadenia, procesov, kvality, spokojnosti, ale i nespokojnosti zákazníkov, vymedzíme pojmy a definície. Posúdime, či je pojem kvalita vnímaný všetkými rovnako a ako je užitočný systémový prístup. Objasníme, aké sú výhody, ale aj prečo je niekedy málo prínosná certifikácia ISO (9000). Prečo je sťažnosť dar? 

Obsah seminára

  • Systémový prístup, metodológia
  • Čo si predstavíme pod pojmom kvalita?
  • Je kvalita vnímaná všetkými rovnako?
  • Definícia a systémy kvality, princípy riadenia kvality
  • Čo zahŕňa dobré riadenie a správa procesov?
  • Prečo môže byť prínosná, či neprínosná certifikácia ISO 9000?
  • Čo má skúmať audítor?
  • Aké sú nevýhody certifikácie a ako im čeliť?
  • Ako sa skúma, meria a vyhodnocuje spokojnosť zákazníkov?
  • Je možné zo sťažností vyťažiť podnety pre zlepšovanie?

Súčasťou seminára je diskusia nad uvedenými témami a množstvo praktických príkladov. 

Lektori

Vladimír Krůta, DIP MGMT
Pôsobí ako poradca a lektor vo vlastnej firme KRUTOL® Consulting (www.krutol.cz). Súčasné hlavné aktivity: lektorská činnosť. Semináre v oblastiach: riadenie procesov so zameraním na IT služby, interné smernice, správa procesov a metodológia a tiež konzultácie v oblasti manažmentu, podnikovom riadení, obchodnom, či organizačnom plánovaní a riadení rozvoja organizácie. 
Je držiteľom certifikátov, napr. ITIL® v2, ITIL® v3, ISO 9000 – 2000 Transition Auditor, ISO 14000 (Enviromental Management System) Internal Auditor, Prince 2. 

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail