IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Informačné syst... / MS Excel I: Excel nie sú len tabuľky a grafy  

MS Excel I: Excel nie sú len tabuľky a grafy

Účastníci

Zamestnanci bánk a finančných inštitúcií pracujúci v útvaroch plánovania, kontrolingu, manažérskeho reportingu, finančného riadenia, analytických útvaroch, ako aj zamestnanci v ďalších útvaroch, ktorí pri svojej práci využívajú MS Excel. 

Cieľ

Dôkladne si precvičiť na rôznych modelových situáciách znalosť práce s najrozšírenejším kalkulátorom MS Excel. Excel nie sú len tabuľky a grafy. 

Obsah seminára

  • jednorozmerná analýza údajov: jednoduché makrá, triedenie údajov, reporting
  • viacrozmerná analýza údajov: import súborov, názvy oblastí a buniek, kontingenčné tabuľky
  • podpora investičného rozhodovania: finančné funkcie, posudzovanie variant investícií, diskontné cash flow
  • základy automatizovaného spracovania údajov: štruktúrovanie aplikácií, vyhľadávacie funkcie, aritmické funkcie, filtrovanie údajov, ovládacie prvky
  • úvod do EIS aplikácií (Executive Information System)
  • vyhľadávanie informácií v dátovom sklade – funkcie vyhľadať, nepriamy odkaz, rozšírený filter, kontingenčné tabuľky
  • základné postupy EIS programov – analýzy typu drill – down, dynamické filtrovanie, riadiace parametre EIS
  • výstavba EIS aplikácie – založenie dátového skladu, číselníkov, návrh a realizácia výstupných obrazoviek, nastavenie riadiacich parametrov

Lektori

skúsený lektor z Českej republiky, špecialista na MS Excel 

Dĺžka trvania

2 dni 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail