IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Finančné trhy / Retail deriváty  

Retail deriváty

Účastníci

Zamestnanci bánk, ktorí sa zaoberajú investičným bankovníctvom, ako aj portfólio manažéri z bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí chcú alternatívnym spôsobom alokovať investície, resp. zhodnotiť investičné produkty. 

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s výhodami, rizikami a vhodnosťou uplatnenia retailových derivátov pri finančnom rozhodovaní, prehĺbiť vedomosti účastníkov ohľadom moderných pákových produktov a možností ich predaja, pricingu a kalkulácie. Priblížiť účastníkom oblasť štruktúrovaných produktov a informovať ich o nových trendoch vo svete a v EÚ. 

Obsah seminára

  • Nové trendy v oblasti štruktúrovaných produktov – vplyv finančnej krízy
  • Metodika tvorby štruktúrovaných produktov
  • Moderné investičné (Delta 1) a pákové produkty
  • Úplne a čiastočne garantované produkty
  • Špekulatívne štruktúrované produkty
  • Princípy obchodovania a pricingu jednotlivých produktov
  • Budúci vývoj

Lektori

odborník na problematiku retail derivátov 

Dĺžka trvania

1 deň (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail