IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Obozretná regulácia bánk v EÚ  

Obozretná regulácia bánk v EÚ

Účastníci

Zamestnanci bánk aj iných finančných inštitúcií, na pozíciách nižšieho manažmentu, stredného manažmentu a expertných zamestnancov, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík, riadenia likvidity, riadenia aktív a pasív, interného auditu a compliance.

Cieľ

Vysvetliť princípy a následne podstatné detaily súčasnej regulácie kapitálovej primeranosti v podmienkach Európskej únie, vyplývajúce z Novej bazilejskej dohody o kapitáli so zohľadnením zmien v súvislosti s aktuálnymi zmenami Dohody.

Obsah seminára

 • Rámec pre kapitálovú primeranosť
 • Riziko
  • Klasifikácia rizík
 • Východisko pre štruktúru regulácie
  • 3 piliere Bazileja II
 • Základné prvky regulácie - princípy
  • Vlastné zdroje
  • Kreditné riziko
   • Štandardizovaný prístup
   • IRB prístup
  • Trhové riziko
   • Štandardizovaný prístup
   • Prístup interných modelov
  • Operačné riziko
   • Prístup základného indikátora
   • Štandardizovaný prístup
   • Pokročilý prístup (AMA)
  • 2. pilier
  • 3. pilier
 • Medzinárodné aspekty smerníc
  • Zmeny štruktúry regulácie a dohľadu
   • Kompetentné orgány (dohľad) a EBA
   • Banková únia
   • Smernica 2014/59 BRRD
 • Regulácia  v legislatíve EU Smernica 2013/36 a Nariadenie 575/2013
  • Pokrytie rizikových expozícií
   • Vlastné zdroje
   • MREL
   • Kapitálové vankúše (buffers)
  • Kreditné riziko
   • zmeny v definícii zlyhania
  • Riziko likvidity
   • LCR
   • NSF a finančná páka
  • Prehľad požadovaných dokumentov

Lektori

RNDr., Ing. Ľubor Malina,  konzultant zo spoločnosti em-fin, ktorá  je slovenskou poradenskou firmou v oblasti európskej bankovej a finančnej regulácie a venuje sa predovšetkým problematike finančných služieb.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

148 € bez DPH
177.6 € s DPH

Variabilný symbol

1616

Aktuálne termíny

20. 03. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail