IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Efektívna správa a mimosúdne inkaso pohľadávok vo finančných inštitúciách  

Efektívna správa a mimosúdne inkaso pohľadávok vo finančných inštitúciách

Účastníci

Vedúci zamestnanci bánk, finančných inštitúcií a firiem, ktorí sú zodpovední za riadenie úverových rizík a inkaso pohľadávok.

Cieľ

Ako efektívne spravovať a inkasovať nesplácané pohľadávky vo finančných inštitúciách s cieľom zachovania si existujúcich klientov. Poskytnutie praktických informácií a príkladov/postupov, pri inkase pohľadávok B to B a B to C, ako si „nelikvidovať“ klientov a udržať si spokojných spotrebiteľov.

Obsah seminára

  • segmentácia nesplácaných pohľadávok prvotná a následná
  • stratégie správy nesplácaných pohľadávok
  • zdroje dobrých zamestnancov na správu nesplácaných pohľadávok a ich motivácia
  • využitie kapacít
  • každý sa môže ocitnúť na druhej strane a motivácia je dôležitá
  • praktické príklady riešenia nesplácaných pohľadávok v B to C a B to B segmentoch

Lektori

Ing. Peter Lukáč, odborník na danú problematiku s viac ako 25 ročnou praxou v bankovom a finančnom sektore v oblastiach financovania spotrebiteľov, exportno-importného financovania a kolektovania pohľadávok.

Dĺžka trvania

1/2 dňa

Cena

99.8 € bez DPH
119.76 € s DPH

Variabilný symbol

1410

Aktuálne termíny

31. 03. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail