IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Poskytovanie úv... / Úvery na bývanie po novom 2017  

Úvery na bývanie po novom 2017

Účastníci

Seminár je vhodný pre osoby zodpovedné za tvorbu,  metodiku, marketing a predaj produktov vo finančných spoločnostiach, pre právnikov a risk manažérov finančných spoločností.

Cieľ

Poskytnúť ucelenú informáciu o nových opatreniach v oblasti obozretného poskytovania úverov na bývanie (Opatrenie NBS č. 10/2016 zo dňa 13.12.2016).

Obsah seminára

 • Vymedzenie pojmov v zákone o úveroch  na bývanie a ich porovnanie so znením  smernice 2014/17 EÚ, pôsobnosť zákona o úveroch na bývanie
 • Hlavné ciele  a dôvody vzniku opatrenia  NBS č. 10/2016
 • ŸOblasť finančnej stability - riziká spojené so zrýchľovaním tempa rastu úverov domácnostiam a s dynamikou ich zadlženosti
 • ŸLimity na lehotu splatnosti úveru na bývanie
 • ŸLimity na ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie
 • ŸPravidlá pre refinancovanie úverov na bývanie
 • ŸVykonávanie stresového testovania portfólia na nárast úrokových sadzieb a zvýšenie nezamestnanosti
 • ŸPodmienky interného oceňovania nehnuteľností určenej na zabezpečenie úveru na bývanie
 • ŸRegistre údajov o úveroch na bývanie
 • ŸOblasť ochrany finančného spotrebiteľa – poskytovanie úverov s odbornou starostlivosťou
 • ŸPosúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie
 • ŸPožiadavky na predkladanie dokladov o príjmoch spotrebiteľa, overovanie údajov o príjmoch spotrebiteľa
 • ŸZmeny v zmluvách o úveroch na bývanie

Lektori

Mgr. Mariana Buznová, Odbor regulácie bankovníctva a platobných služieb Národnej banky Slovenska,

Mgr. Ing. Pavol Jurča, PhD., Odbor dohľadu na makroúrovni Národnej banky Slovenska

Mgr. Marek Magyar, Odbor ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

106.5 € bez DPH
127.8 € s DPH

Variabilný symbol

1444

Aktuálne termíny

18. 05. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail