IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Informačné syst... / Školenie pre používateľov PS SIPS  

Školenie pre používateľov PS SIPS

Účastníci

Účastníci medzibankového platobného styku (MPS), ktorí budú aktívne pracovať s platobným systémom SIPS so znalosťami:

 • problematiky MPS
 • práce s PC
 • prostredia MS Windows 7

Cieľ

Pripraviť účastníkov školenia - používateľov - na prácu s platobným systémom SIPS. 

Obsah seminára

 • Platobný systém SIPS
 • SIPS - nové vlastnosti
 • Popis funkčnosti systému SIPS
 • Popis obrazovky a konvencie použité v systéme
 • Práca s čipovou kartou
 • Pripojenie používateľa na server
 • Globálne informácie
 • Práca s platbami v systéme SIPS
 • Posielanie súborov s platbami do zúčtovacieho centra
 • Verifikácia súboru s platbami
 • Kontrola súboru v systéme SIPS
 • Vytvorenie kópie súboru uloženého v systéme SIPS
 • Vytvorenie platby priamym zadávaním údajov platby
 • Verifikácia platby vkladanej priamym zadávaním údajov platby
 • Klíringové cykly
 • Prehľad klíringových cyklov
 • Údaje prijaté zo zúčtovacieho centra
 • Prijaté súbory
 • Súbor prijatý zo zúčtovacieho centra
 • Súhrn súborov na konci dňa
 • Výpis z účtu
 • Rozpis poplatkov
 • Načítanie súborov prenesených núdzovým prenosom
 • Načítanie súborov odosielaných do ZC
 • Načítanie súborov prijímaných zo ZC
 • Vrátenie súborov zo spracovania
 • Stavy spracovania súborov
 • Monitorovanie stavu účtov účastníkov

Lektori

interný lektor NBS 

Dĺžka trvania

1 deň (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail