Zvládnite stres so zdatným mozgom

Zvládnite stres so zdatným mozgom

Ciele

Naučiť účastníkov, aké sú kľúčové faktory pracovného stresu a ako je možné zlepšovať psychickú odolnosť. Zároveň zmerať mentálnu kondíciu a odolnosť účastníkov voči stresu (výsledky sú dôverné). Predstaviť ako je možné správnymi návykmi a tréningom jednoducho zvyšovať odolnosť organizmu voči stresu.

Účastníci

Zamestnanci - znalostní pracovníci, ktorí chcú lepšie zvládať stresové situácie. Všetci tí, ktorí pociťujú, že pracovný stres presahuje ich „mieru“. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

  • Psychická záťaž a psychická odolnosť.
  • Najväčšie spúšťače stresu na pracovisku.
  • Rizikové faktory pracovného stresu.
  • Ako zlepšiť zvládanie stresu zvýšením kondície mozgu.
  • Ako trénovať odolnosť voči stresu.
  • Ako sa správne rozhodnúť v strese.

Praktická časť

  • Otestujete si mentálnu kondíciu.
  • Oboznámite sa s tréningovými nástrojmi.
  • Získate informácie z praxe. 

Lektori

tréner znalostných pracovníkov a firiem, s 10 ročnou praxou v odbore. Zameriava sa na zvyšovanie alebo udržanie mentálnej kondície jednotlivcov a tímov

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751