Zvládanie stresu a konfliktov asertivitou

Zvládanie stresu a konfliktov asertivitou

Ciele

Asertívni ľudia zažívajú menej frustrácií a dokážu lepšie zvládať záťažové situácie. Uvedomujú si svoje práva a konajú podľa vlastných priorít v každodennom živote. Popritom však nezabúdajú na druhých. Naopak, majú pocit spolupatričnosti, záleží im na nich a tak si budujú trvalé vzťahy.
Seminár sme pripravili pre všetkých, ktorí si chcú udržať a posilniť kvalitu života vo všetkých jeho oblastiach. Pre tých, ktorí vnímajú, že potrebujú pôsobiť preventívne a zdokonaliť svoje asertívne zručnosti, aby dokázali zvládnuť a ventilovať tlak, ktorý im prinášajú neustále zmeny a požiadavky náročného pracovného trhu.

Účastníci

Seminár je určený všetkým zamestnancom Národnej banky Slovenska, komerčných bánk ako aj ostatných finančných a nefinančných inštitúcií, a pre každého, koho téma seminára zaujíma.  Maximálny počet účastníkov je 10. 

Obsah seminára

1. Definícia stresu a identifikácia stresových faktorov.
2. Asertívne komunikačné stratégie na:
► Vyjadrenie emócií, potrieb a názorov.
► Podávanie a prijímanie kritiky/spätnej väzby.
► Odmietanie.
► Riešenie konfliktov.
► Rozpoznanie a zvládanie manipulácie.
3. Čo robiť a ako reagovať, aby sme stres zvládli - užitočné tipy a návody.
4. Možnosti bezprostrednej revitalizácie síl. Účinné techniky na uvoľnenie a nadobudnutie energie.

Lektori

Ľubica Karetková  certifikovaná lektorka a majiteľka vzdelávacej spoločnosti. V oblasti vzdelávania dospelých pôsobí od roku 1997.

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751