Zvládaj prekážky s eleganciou

Zvládaj prekážky s eleganciou

Ciele

Cieľom podujatia je pochopiť, že v živote sa nič sa nedeje bezdôvodne. S proaktívnym postojom sa vieme smelšie a odhodlanejšie púšťať do zmien, otvárať sa novým veciam, experimentovať, nevyčítať si chyby a udržiavať si pozitívny prístup. Vďaka tomu sa postupné kroky činorodosti premieňajú na radosť z rozvíjania sa a rastu.

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska doplnení o pracovníkov z komerčných a iných finančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

Kurz prinesie pragmatické odpovede na otázky,

AKO:
► účinne recyklovať negatívne emócie, posilňovať frustračnú toleranciu a odolnosť voči stresu a záťaži;
► konštruktívne reagovať na prekážky, úskalia a bariéry vďaka rozvíjaniu proaktivity;
► „zmäkčovať“ tvrdé okamihy a zachovať si vnímavosť voči možnostiam, ktoré nevidno;
► robiť vedomé voľby pri rozhodovaní od čoho odchádzať, čo akceptovať a čo meniť, doťahovať rozrobené veci do úspešného konca;
► zbavovať sa deštruktívnych výziev;
► pestovať odolnosť, húževnatosť a vytrvalosť.

Pracovné listy dostanú účastníci vopred, na ktoré lektorka počas interaktívnej prednášky nadviaže, aby mali aplikačný presah a zodpovie všetky otázky.

Lektori

skúsená lektorka s dlhoročnou praxou v koučingu 

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751