Všímavosťou voči stresu

Všímavosťou voči stresu

Ciele

Zámerom zážitkového workshopu je sprostredkovať účastníkom skúsenosti, ako:

  • naplno prežívať svoj prítomný život,
  • budovať súcitnejší vzťah k sebe i k ostatným ľuďom,
  • konštruktívnejšie zvládať náročné situácie a stres,
  • lepšie sa sústrediť a ľahšie sa učiť nové veci,
  • budovať kvalitné pracovné prostredie bez zbytočných konfliktov.

Účastníci

Všetci zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní a firiem, ktorí sú denne pod určitým stresom v práci a chcú sa dozvedieť ako vzniku stresu predchádzať. Oboznámiť sa so stratégiou mindfulness vďaka, ktorej je možné vplyv stresu zmierňovať.

Obsah seminára

Mávame sklon nechať sa pohltiť naliehavosťou všetkého, čo musíme urobiť. Sme lapení vo svojej hlave a v tom, o čom sa domnievame, že je dôležité. Potom je až príliš jednoduché upadnúť so stavu chronického napätia, úzkosti a večného rozptýlenia. Do stavu, ktorý neustále poháňa naše životy a ľahko sa stáva autopilotom nášho fungovania.

Výbornou prevenciou je stratégia mindfulness – schopnosť zámerne venovať pozornosť tomu, čo sa deje v prítomnom okamihu, a to bez posudzovania, hodnotenia a očakávania. Je to efektívna a spoľahlivá protiváha k posilneniu zdravia, pohody a  zdravého rozumu. Vytvorením adekvátneho kontaktu s tým, čo zažívame, získavame odstup, vhľad a väčšiu kontrolu nad tým, čo sa deje v nás a okolo nás; oslobodzujeme sa od neprospešných návykov a otvára sa nám priestor nových možností (ako reagovať či nereagovať).

Lektori

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751