Váš mozog sa dokáže zlepšiť

 • Cena kurzu
  258€
 • Najbližší termín
  18. 10. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Váš mozog sa dokáže zlepšiť

Ciele

Cieľom workshopu je naučiť účastníkov techniky na zlepšenie kondície mozgu a ich využitie v praxi. To im umožní v práci pracovať efektívnejšie a s väčšou úsporou energie. Účastníci získajú informácie o svojej aktuálnej mentálnej kondícii (dôverné informácie) a ako ju zlepšovať.

Účastníci

Znalostní pracovníci, ktorí chcú zlepšiť kondíciu svojho mozgu a hľadajú efektívne, praxou overené postupy. Všetci tí, ktorí sa zaujímajú o dopad návykov, pracovného a životného štýlu, výživy na našu mentálnu kondíciu a chcú zistiť, čo najlepšie funguje pre nich samotných a ako získať maximum s využitím jednoduchých techník. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

 • Prečo sa venovať svojmu mozgu, ako a kedy.
 • Meranie kondície Vášho mozgu.
 • Ako podporovať vznik nových buniek a prepojení medzi nimi.
 • Staroveké a moderné nástroje na trénovanie koncentrácie a pamäti zábavnou formou.
 • Aké techniky a aktivity podporujú pružnosť a odolnosť mozgu.
 • Príklady z praxe a ukážky tréningových nástrojov.

Lektori

Ing. Juraj Mokoš,tréner znalostných pracovníkov, s 10 ročnou praxou v odbore. Zameriava sa na zlepšovanie mentálnej kondície.

Ing. Mária Mokošová,certifikovaná trénerka pamäti v Českej spoločnosti pre tréning pamäti a mozgový jogging, špecializuje sa na zlepšovanie pamäti.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

18. 10. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

prezentácia:            8.45 h – 9.00 h.

vyučovanie:            9.00 h – 16.00 h.

Cena

215 € bez DPH
258 € s DPH

Variabilný symbol

1712

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.