Udržateľnosť zdravia v sedavej práci

 • Cena kurzu
  252€
 • Najbližší termín
  23. 02. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Udržateľnosť zdravia v sedavej práci

Ciele

Cieľom 1-dňového podujatia je oboznámiť  účastníkov  s pohybovou kultúrou.  Webinár   je určený všetkým, ktorí pracujú v sedavom zamestnaní a je pre  nich  dôležité udržať si fyzické zdravie. Účastníci sa oboznámia s cvikmi a účinnými technikami umožňujúci preventívne predchádzať ako  aj  zmierniť dôsledky sedavej práce na pohybový aparát zamestnancov.

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách, a tiež ktokoľvek so záujmom o danú tému. Max. počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

Teoretická časť

 • Dôležitosť prevencie ochorení.
 • Problémy vznikajúce zo statického preťažovania chrbtice v sedavom zamestnaní.
 • Anatomické a fyziologické minimum chrbtice.
 • Svalový korzet a svalová nerovnováha.
 • Správne a nesprávne držanie tela.
 • Pracovná ergonómia.

Praktická časť

 • Korekcia do správneho držania tela v stoji a v sede.
 • Najčastejšie pohybové vzorce v kancelárii.
 • Ukážky školy chrbta (zdvíhanie bremena, úľavové polohy).
 • Možnosti pohybového programu na pracovisku a mimo neho.
 • Nácvik krátkej cvičebnej zostavy pre kanceláriu.
 • Ukážky SPS podľa MUDr. Smíška; strečing skrátených svalov; relaxácia; dýchanie; starostlivosť o nohy; masáž šije; panvové dno; nordic walking

Lektori

Silvia S.  je fyzioterapeut a špeciálny pedagóg – somatopéd, teda pedagóg pre telesne a zdravotne postihnutých. V minulosti tiež pracovala v sedavých zamestnaniach a s pribúdajúcim vekom si uvedomila ako sa jej zhoršuje zdravotný stav a je dôležité tomu venovať pozornosť. V detstve  sa venovala gymnastike, atletike, plávaniu a v mladosti hlavne hádzanej, ale po založení rodiny sa športu prestala venovať .Teória je jedna vec, ale prax je celkom iná… Rozhodla sa vytvoriť komplexnejší pohybový preventívny a kompenzačný program pre ľudí, ktorí majú sedavé zamestnanie. Začala modelovať podnikanie postavené na preventívnej starostlivosti o „sedákov“ a vznikol koncept VERTEBRÁLIE, čo voľne preložené znamená „chrbticová, súvisiaca s chrbticou“. Spoznajte aj vy program "BOZP pre chrbticu".

Dĺžka trvania

On-line interaktívny webinár v rozsahu 5 hodín . 

Aktuálne termíny

23. 02. 2022 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

9.00 – 15.00 hod.

|Technická realizácia|

Online podujatie bude prebiehať on-line cez Microsoft Teams alebo Zoom, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky.

Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams alebo Zoom, je možné použiť MS Teams alebo Zoom cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.
Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu workshopu poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním podujatia.

Cena

210 € bez DPH
252 € s DPH

Variabilný symbol

2296

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.