Time management triky pre efektívnu prácu nielen z domu

  • Cena kurzu
    318€
  • Najbližší termín
    04. 04. 2023
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Time management triky pre efektívnu prácu nielen z domu

Ciele

Na 1-dňovom workshope sa dozviete odpovede na otázky: Ako prácu z domu uchopiť za správny koniec? Ako  efektívne pracovať a spolupracovať na diaľku? Ako zvládnuť komunikáciu s kolegami?  Ako viesť skvelé porady s využitím digitálnych technológií? Ako pracovať v hybridnom režime?

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách, a tiež ktokoľvek so záujmom o danú tému. Maximálny počet účastníkov je 10. 

Obsah seminára

►     Ako pracovať s prioritami pri práci z domu a na diaľku.

►     Ako byť sám sebe šéfom, a efektívne si plánovať a organizovať prácu.

►     Ako podporiť sústredenie a eliminovať vyrušovanie. 

►     Ako si udržať work-life balance pri práci z domu.

Ako efektívne komunikovať na diaľku. 

Lektori

Daniel Gamrot 

Dĺžka trvania

1 deň v čase od 9.00 do  15.00 hod. online cez MS Teams 

Aktuálne termíny

04. 04. 2023 (Pozvánka)

Harmonogram

9.00 - 15.00 hod. 

Online cez MS Teams. 

Cena

265 € bez DPH
318 € s DPH

Variabilný symbol

2506

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.