Spoznaj stratégie kritického myslenia

  • Cena kurzu
    198€
  • Najbližší termín
    22. 10. 2021
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Spoznaj stratégie kritického myslenia

Človek niekedy podlieha kognitívnym skresleniam. Inokedy zas automaticky preberá informácie bez toho, aby nad nimi premýšľal. Vďaka zoznámeniu sa s limitmi vlastného vnímania a chybami v premýšľaní človek porozumie, kedy a čo mu môže brániť pochopiť podnety, ktoré dostáva a ako sa s tým dá vyrovnať.

Ciele

Cieľom on-line interaktívneho kurzu je previesť účastníkom svetom informácií a pomôcť im objaviť a pochopiť ako selektovať potrebné informácie a nenechať sa vtiahnuť do virálnej siete neoverených dát. Kritické myslenie patrí medzi žiadané profesijné zručnosti. Spoznaj zaujímavé stratégie rozvoja kritického myslenia a rozvi si kľúčové zručnosti pre pracovnú prax aj osobný život.

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

Kritické myslenie sa dá trénovať rovnako ako akákoľvek iná zručnosť. Dozviete sa kedy a ako sa môže človek v kritickom myslení zlepšovať. Či existujú účinné stratégie no rozvoj kritického myslenia. 

►  Čo je kritické myslenie?

►  Kde a ako využívať kritické myslenie?

►  Príklady stratégií na rozvoj kritického myslenia. 

Praktické ukážky ako pracovať s rôznymi stratégiami a technikami kritického myslenia.  

Lektori

Odborník z bohatými skúsenosťami z praxe

Dĺžka trvania

4 hodiny

Aktuálne termíny

22. 10. 2021 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

13.00 -17.00 hod. 

|Technické riešenie|

Kurz prebehne cez platformu MS Teams alebo Zoom. 

Link bude účastníkom zaslaný niekoľko dní pred realizáciou podujatia. 

Cena

165 € bez DPH
198 € s DPH

Variabilný symbol

2235

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.