Riadenie času a sebaorganizácia

Riadenie času a sebaorganizácia

Ciele

Po absolvovaní tréningu budú účastníci vedieť:

 • Identifikovať  svoj štýl narábania s časom - výkonnostná krivka.
 • Efektívne plánovať, delegovať, spolupracovať v tíme.
 • Identifikovať „zlodejov času“.
 • Zvyšovať svoju efektívnosť a predchádzať stresu.

Účastníci

Pre všetkých záujemcov, ktorí sa radi dozvedia viac o podstate  osobnostných charakteristík a ich  významu  pri sebaorganizácii a narábaní s časom. Účastníci sa naučia základné techniky plánovania, stanovovania priorít,  rozhodovania a analýzy problémov.

Obsah seminára

 • Test koncentácie I.
 • Ako zaobchádzam s časom v práci? (dotazník)
 • Individuálne - osobnostné faktory, ktoré ovplyvňujú sebaorganizáciu (typ komunikačného štýlu, výkonnostná krivka, situačná analýza, analýza uspokojenia a frustrácie, úspechu a neúspechu)
 • Analýza vlastného pracovného dňa
 • Tri generácie timemanagementu
 • “Zlodeji času“ a rušivé faktory v práci (konkrétna analýza)
 • Pareto - princíp (80 / 20)
 • Stanovovanie priorít (ABC - analýza)
 • Eisenhower -ov princíp
 • Mind - map (kreatívna metóda poznámok)
 • Efektívne plánovanie, delegovanie (zásady a praktické cvičenia)
 • 10 zlatých pravidiel pre úspešný timemanagement
 • Pracovné prostredie (kancelária, pracovný stôl)
 • Ako telefonovať racionálne?
 • Efektívne s e-mailami a administratívnou prácou
 • Príprava a realizácia porád / meetingov (praktické cvičenia)
 • Test pozornosti
 • Kde, ako a kedy môžeme získať čas v práci? (moderačný workshop)
 • Ako si zlepším riadenie vlastného času? (zostavenie individuálneho akčného plánu)
 • Test koncentácie II.

Lektori

medzinárodne certifikovaná trénerka, konzultantka a hodnotiteľka

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751