Psychosociálne riziká a stres pri práci

  • Cena kurzu
    300€
  • Najbližší termín
    17. 05. 2023
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Psychosociálne riziká a stres pri práci

Ciele

Cieľom kurzu je zoznámiť sa s teóriou stresu, rizikami a s nástrojmi, pomocou ktorých dokáže človek sám pracovať s vlastnými strachom a stresom. Spoznáme spôsoby zvládania stresu a pomenujeme si vlastné silné a rozvojové stránky súvisiace s pracovným prostredím. Upriamime sa na prekonávanie stresu za účelom zvýšenia výkonnosti a so zameraním na telesné a psychické symptómy. Využijeme rôznorodé relaxačné metódy a metódy orientované na prácu s telom a pohybom.

Účastníci

Webinár je určený všetkým zamestnancom Národnej banky Slovenska, komerčných bánk ako aj ostatných finančných a nefinančných inštitúcií, a pre každého koho téma webinára zaujíma.  Maximálny počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

► Stres v práci a jeho riziká spojené so psychikou človeka.
► Strach ako vrodená vlastnosť.
► Spôsoby zvládania stresu a typy osobností.
► Psychické prekážky zvládania stresu v pracovnom prostredí.
► Konštruktívne využívanie stresu so zameraním na zvýšenie pracovnej výkonnosti.
► Budovanie sebadôvery na pozadí strachov.

Lektori

Ivana Tomanová Čergeťová 

Dĺžka trvania

1 deň 

Aktuálne termíny

17. 05. 2023 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

9.00 - 15.00 hod cez MS Teams. 

Cena

250 € bez DPH
300 € s DPH

Variabilný symbol

2490

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.