Prezentovanie s úspechom

  • Cena kurzu
    384€
  • Najbližší termín
    17. - 18. 05. 2022
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Prezentovanie s úspechom

Na webinári získate zaujímavé informácie o kľúčových zručnostiach výborného prezentátora. Premýšľate ako si pripraviť zaujímavú prezentáciu v online priestore? Aj tomu sa budeme spolu venovať na webinári. Dozviete sa ako byť inšpiratívny a presvedčivý pri prezentovaní. 

Ciele

Interaktívne podujatie s cieľom prejsť s účastníkmi kľúčové  zručnosti  výborného prezentátora. Účastníci  sa  zoznámia so špecifikami prípravy prezentácie pre online prostredie a naučia sa vytvárať príťažlivé prezentácie v PowerPointe. Dozvedia sa ako byť presvedčivý a získajú inšpiratívne nápady ako pristupovať tvorivo k prezentácii. Odhalia nástroje práce s rôznymi adresátmi. Ďalej si prehĺbia zručnosti pri prezentovaní v on-line priestore a získajú predstavu o svojom potenciály prezentátora.

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

Online prezentovanie je iné, než osobné – aj tu však platí, že PPT je len pomocník prezentujúceho. Hovoriť budeme o tom, ako zaujať a byť presvedčivý. Budeme hľadať tvorivé cesty k dobrej prezentácii, hľadať inšpiráciu u dobrých rečníkov. Zvlášť sa budeme venovať online prostrediu a jeho špecifikám. Kurz pomôže účastníkom rozvinúť zručnosti vystupovania v rôznych situáciách a pred rôznymi adresátmi. Príbeh, obrazy v hlave, kluby, správne dýchanie, zbavovanie sa trémy, riekanky – myslíte si, že s prezentovaním majú málo spoločného? 

Lektori

Stracenská Marie sa venuje koučingu v oblasti manažérskych a líderských soft skills, najmä rozvoju komunikačných a prezentačných zručností a vystupovania. Je expertkou v oblasti komunikácie s médiami, práce s textom, PR a marketingu. Viedla množstvo kurzov v oblasti spolupráce s médiami – komunikácia s redakciami, účelové vyberanie a spracovanie informácií, technický proces publikovania, analýza článkov, ktoré o danej spoločnosti vychádzajú, oprava v médiách.

Dĺžka trvania

2 x 0,5 dňa 

Aktuálne termíny

17. - 18. 05. 2022 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

1 deň:  9.00 - 13.00 

2. deň: 9.00 -13.00

|Technická realizácia| 

Workshop bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

320 € bez DPH
384 € s DPH

Variabilný symbol

2329

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.