Presvedčivo prezentuj príbehom (on-line kurz)

Presvedčivo prezentuj príbehom (on-line kurz)

„Storytelling“ ako umenie rozprávania príbehov je jednou z najžiadanejších a nevyhnutných pracovných zručností súčasnosti. Odhaľte v sebe osobnosť presvedčivého rozprávača a zistite prečo práve rozprávanie príbehov funguje aj v pracovnom svete.

Ciele

On-line kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť viac o „storytelling-u“. Majú záujem získať zručnosť presvedčivo prezentovať príbehmi, a zároveň si zdokonaliť svoje prezentačné a komunikačné zručnosti.

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

Audioškolenie

Účastníkom bude zaslaná pred samotným školením audionahrávka v rozsahu 40 min. približujúca teóriu „storytelling-u“, ku ktorej sa môžu kedykoľvek vrátiť.

►  Čo je „storytelling“?

►  Základné pravidlá a možnosti využitia „storytelling-u“.

►  Aké ďalšie techniky sú vhodné na upútanie pozornosti publika?

 

On-line interaktívna prednáška

V rámci 240 min. si účastníci spolu s lektorom prejdú podrobnejšie celú teóriu storytellingu, ktorá bude poprepájaná praktickými ukážkami a cennými radami z praxe lektora ohľadom komunikačných a prezentačných zručností. Taktiež sa bude venovať možnosti využitia „storytelling-u“ v pracovnom svete a najmä počas on-line komunikácie, kedy potrebujeme udržať pozornosť zúčastnených.    

 

Praktický nácvik storytellingu a spätná väzba

Všetci účastníci majú možnosť si po ukončení on-line kurzu vytvoriť a zaslať lektorovi video v rozsahu 5-50 min., v ktorom sa pokúsia využiť metódu „storytelling-u“. Budú pre nich samozrejme k dispozícii podklady s odporúčaniami a návodom „ako nato“.  Lektor im po pozretí poskytne konštruktívnu spätnú väzbu s tipmi a trikmi ako sa môžu zlepšiť. Na vytvorenie videa majú účastníci max. 3 mesiace. 

Lektori

Lektor s dlhoročnými trénerskými a koučingovými skúsenosťami.

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751