Predajná komunikácia vo finančnej oblasti

Predajná komunikácia vo finančnej oblasti

Ciele

Účastníci získajú návod na úspešnú komunikáciu s klientom a budú mať možnosť natrénovať si komunikačné zručnosti pre úspešný predaj finančných produktov. 

Účastníci

Finanční poradcovia a predajcovia finančných produktov, ktorí potrebujú zlepšiť, resp. zdokonaliť svoje komunikačné zručnosti pri predaji finančných produktov. 

Obsah seminára

  • základná štruktúra predajného rozhovoru
  • nadviazanie kontaktu
  • psychológia predaja
  • zisťovanie potrieb klienta
  • prezentácia riešení s dôrazom na potreby klienta
  • uzatváracie techniky
  • vytvorenie trvalého vzťahu s klientom
  • dohoda o následnom servise

Seminár má charakter praktického výcviku - aktívne zapája účastníkov do interaktívneho dialógu, modelových situácií, rozhovorov a ich analýzy formou skupinovej diskusie. 

Lektori

skúsený lektor, špecialista v danej problematike 

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751