Precvič si pamäť (on-line kurz)

  • Cena kurzu
    162€
  • Najbližší termín
    20. 04. 2021
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Precvič si pamäť (on-line kurz)

Ciele

Cieľom  on-line podujatia je posilniť pamäť ako dôležitý pracovný nástroj, zvýšiť jej kondíciu a rozvíjať kreativitu u účastníkov.

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

Účastníci sa oboznámia s vybranými technikami na precvičenie a posilnenie pamäte.

Získajú informácie ako aktivovať mozog k učeniu.

Spoznajú princípy systému ukladania informácií do pamäte.

Identifikujú kľúč ku koncentrácii.

Oboznámia sa s tipmi ako naštartovať kreativitu.

Lektori

Ing. Zuzana Hanzelová vedie workshopy vo viacerých spoločnostiach a organizáciách. Ako lektorka kurzov na rozvoj pamäte pôsobí už niekoľko rokov. Medzi témy jej webinárov patria: Pamäťové techniky, Myšlienkové techniky a Hry na rozvoj pamäte.

Dĺžka trvania

0,5 dňa

Aktuálne termíny

20. 04. 2021 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

9.00 -13.00 hod. 

|Technické zabezpečenie|

Podujatie bude prebiehať cez aplikáciu Zoom.

Cena

135 € bez DPH
162 € s DPH

Variabilný symbol

2189

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.