Práca na diaľku

 • Cena kurzu
  134.4€
 • Najbližší termín
  21. 10. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Práca na diaľku

Ako komunikovať s kolegami počas práce mimo kancelárie?

Ako riešiť pracovné úlohy kooperatívne za pomoci digitálnych technológií?

Kedy je dôležité stretnúť sa osobne?Ako efektívne pracovať a spolupracovať na diaľku?

Ciele

Účastníci získajú vedomosti a porozumejú princípom práce na diaľku. Oboznámia sa s najlepšími tipmi a postupmi ako bez problémov zvládnuť inú formu výkonu práce.

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných inštitúcií, ktorí chcú vytvoriť skvelé pracovné podmienky aj keď pracujú mimo kanceláriu, a radi by si zlepšili spoluprácu tímu na diaľku.

Obsah seminára

Pre stále väčšiu časť ľudí sa práca na diaľku (napr. z domu) stáva bežnou súčasťou pracovného života. Niektorí majú predpoklady a schopnosti, ktoré im prácu na diaľku uľahčujú, iní zase s nastavením nového pracovného prostredia a sebarežimu zvádzajú boje. Prekážkami v efektívnej práci mimo firemnú kanceláriu môže byť rušivé prostredie, sebadisciplína, nevhodne nastavené podmienky, rutina činností, absencia kontaktu s kolegami, až nepríjemné pocity osamelosti. E-seminár sa bude zaoberať vybranými témami:

 •         Ako si zlepšiť sebadisciplínu pri práci na diaľku.
 •         Ako mať pod kontrolou prácu aj osobný život.
 •         Ako zlepšiť sústredenie a minimalizovať rušivé prvky.
 •         Ako si nastaviť pracovné prostredie a rutinu pre produktívnu prácu.
 •         Ako správne používať komunikačné nástroje.
 •         Ako efektívne na on-line a off-line porady z pohľadu účastníka aj organizátora.
 •         Ako pracovať na projektoch a produktoch na diaľku.
 •         Ako využívať digitálne nástroje pre kvalitnú prácu aj osobnú produktivitu.
 •         Ako implementovať nové návyky priamo do praxe.

Lektori

Daniel Gamrot  je lektorom osobnej produktivity a konzultant ohľadom využívania moderných digitálnych nástrojov vo firmách. Ďalej pôsobí ako šéfredaktor portálu na tému osobného rastu. Počas svojho pôsobenia pripravil už množstvo tréningových a programov, projektov a školení, dokopy s viac ako niekoľkými tisícmi účastníkov z firiem s najrôznejším zameraním – od technologických start-upov, cez mobilných operátorov, až po významné strojárenské spoločnosti.

Dĺžka trvania

0,5 dňa

Aktuálne termíny

21. 10. 2020 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 

e-seminár: 9.00 -12.00 hod. 

|Technická realizácia|                             

E-seminár realizovaný cez MS Teams. 

Cena

112 € bez DPH
134.4 € s DPH

Variabilný symbol

2117

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.