Osobná produktivita a zlepšenie pracovných návykov

  • Cena kurzu
    270€
  • Najbližší termín
    12. 05. 2020
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Osobná produktivita a zlepšenie pracovných návykov

Máte pocit nedostatku času? Nič nestíhate doma ani v práci? Stačilo už klasických školení timemanagementu! Skúste naše školenie osobnej produktivity vychádzajúce z moderných a populárnych prístupov ku organizácií práce a času.

Ciele

Absolvujte praktický nácvik konkrétnych princípov, postupov a návykov. Naučíte sa šetriť čas na skutočne prioritné záležitosti.  Budete si vedieť organizovať vlastnú prácu a mať ju pod kontrolou, efektívne si plánovať a úspešne plniť úlohy včas, efektívne budovať návyky umožňujúce osvojiť si postupne jednotlivé princípy osobnej produktivity. Správny prístup k osobnej produktivite sa prejaví na osobných aj firemných výsledkoch.

Účastníci

Na workshope sú vítaní všetci, ktorí chcú na sebe pracovať, majú pocit, žeby vedeli stihnúť oveľa viac, ale nevedia naštartovať svoju osobnú produktivitu a správne si organizovať čas.

Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

Zoznámenie s princípmi osobnej produktivity a spôsoby ich zavedenia do života jednotlivca.

Ako pracovať s osobnou produktivitou vo tíme.

Ako sa vysporiadať s každodenným návalom úloh a povinností.

Ako plánovať projekty a efektívne riadiť ich priebeh.

Ako prioritizovať úlohy, projekty a ciele.

Aký zvoliť nástroj osobnej produktivity (rôzne ukážky nástrojov...).

Ako efektívne budovať jednotlivé návyky.

Identifikovať „zlodejov času“ a nedať im už viac priestor.

Ako podporiť koncentráciu na konkrétnu úlohu.

Ako zvýšiť produktivitu jednotlivcov tímu pomocou rôznych techník a postupov.

Lektori

Daniel Gamrot,lektor osobnej produktivity a konzultant možností ohľadom využívania moderných digitálnych nástrojov vo firmách. Ďalej pôsobí ako šéfredaktor portálu na tému osobného rastu. Počas svojho pôsobenia pripravil už niekoľko tréningových a programov, projektov a školení, dokopy s viac ako tisíckou účastníkov z firiem s najrôznejším zameraním – od technologických start-upov, cez mobilných operátorov, až po významné strojárenské spoločnosti.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

12. 05. 2020 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 hod.

workshop: 9.00 -16.00 hod.

Cena

225 € bez DPH
270 € s DPH

Variabilný symbol

1986

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.