Osobná produktivita a zlepšenie pracovných návykov

 • Cena kurzu
  134.4€
 • Najbližší termín
  04. 11. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Osobná produktivita a zlepšenie pracovných návykov

on-line seminár

Ciele

Absolvujte praktický nácvik konkrétnych princípov, postupov a návykov. Naučíte sa šetriť čas na skutočne prioritné záležitosti.  Budete si vedieť organizovať vlastnú prácu a mať ju pod kontrolou, efektívne si plánovať a úspešne plniť úlohy včas,  zistíte ako si vybudovať účelné návyky, umožňujúce osvojiť si postupne jednotlivé princípy osobnej produktivity. Správny prístup k osobnej produktivite sa prejaví na osobných aj firemných výsledkoch.

Účastníci

Na workshope sú vítaní všetci, ktorí chcú na sebe pracovať, majú pocit, žeby vedeli stihnúť oveľa viac, ale nevedia naštartovať svoju osobnú produktivitu a správne si zorganizovať čas. Maximálny počet účastníkov v skupine je 10.

Obsah seminára

 • Zoznámenie s princípmi osobnej produktivity a spôsoby ich zavedenia do života jednotlivca.
 • Ako pracovať s osobnou produktivitou v tíme.
 • Ako sa vysporiadať s každodenným návalom úloh a povinností.
 • Ako plánovať projekty a efektívne riadiť ich priebeh.
 • Ako prioritizovať úlohy, projekty a ciele.
 • Aký zvoliť nástroj osobnej produktivity (rôzne ukážky nástrojov...).
 • Ako efektívne budovať jednotlivé návyky.
 • Identifikovať „zlodejov času“ a nedať im už viac priestor.
 • Ako podporiť koncentráciu na konkrétnu úlohu.
 • Ako zvýšiť produktivitu jednotlivcov tímu pomocou rôznych techník a postupov.

Lektori

Daniel Gamrot je lektorom osobnej produktivity a konzultant ohľadom využívania moderných digitálnych nástrojov vo firmách. Ďalej pôsobí ako šéfredaktor portálu na tému osobného rastu. Počas svojho pôsobenia pripravil už množstvo tréningových a programov, projektov a školení, dokopy s viac ako niekoľkými tisícmi účastníkov z firiem s najrôznejším zameraním – od technologických start-upov, cez mobilných operátorov, až po významné strojárenské spoločnosti.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

04. 11. 2020 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

prezentácia: 08.45 h – 09.00 h
seminár:      09.00 h – 12.00 h

|Technická realizácia|                             

E-seminár realizovaný cez MS Teams. 

Cena

112 € bez DPH
134.4 € s DPH

Variabilný symbol

2089

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.