Objav digitálnu produktivitu

 • Cena kurzu
  156€
 • Najbližší termín
  15. 10. 2021
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Objav digitálnu produktivitu

Ciele

Cieľom interaktívneho on-line podujatia je predstaviť účastníkom najnovšie a efektívne aplikácie pre počítače a mobily z pohľadu digitálneho manažmentu. V súčasnosti je dostupných množstvo najrôznejších aplikácií. Pomôžeme Vám získať prehľad, ktoré si stiahnuť a využiť ich potenciál. Uľahčíte si prácu s emailom, zlepšíte tímovú komunikáciu, zautomatizujete si vybrané činnosti, naučíte sa vyhľadávať online inšpirácie, či zmodernizujete vytvárané dokumenty. 

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

 • Využitie digitálnych technológií pre maximálnu osobnú produktivitu.  
 • Vytvorenie efektívneho systému práce (poznámky, nápady, prezentácie, úlohy, emaily, projekty...).  
 • Odporúčané aplikácie a literatúra pre zvýšenie produktivity.  
 • Návrhy na spôsoby ako si správne vytýčiť a dosiahnuť stanovené ciele (napr. využitie myšlienkových máp, vizuálnych sketching...).   
 • Nastavenie režimu práce na mobile, tablete a počítači pre zvýšenie miery efektivity.   
 • Ako využiť maximum z času práce na technológiách pre dosiahnutie cieľov a efektívnych výsledkov.   
 • Šetrenie času vďaka digitálnych technológiám.   
 • Nápady na zlepšenie virtuálnej (tímovej) komunikácie.   

 

Podujatie voľne nadväzuje na témy manažmentu produktivity, časového manažmentu a work-life balance manažmentu. 

Lektori

Lektor osobnej produktivity a konzultant ohľadom využívania moderných digitálnych nástrojov vo firmách. Pôsobiaci ako šéfredaktor portálu na tému osobného rastu. Počas svojho pôsobenia pripravil už množstvo tréningových a programov, projektov a školení, dokopy s viac ako niekoľkými tisícmi účastníkov z firiem s najrôznejším zameraním – od technologických start-upov, cez mobilných operátorov, až po významné strojárenské spoločnosti.  

Dĺžka trvania

0,5 dňa

Aktuálne termíny

15. 10. 2021 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

9.00 - 13.00

Cena

130 € bez DPH
156 € s DPH

Variabilný symbol

2233

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.