Objav digitálnu produktivitu

Objav digitálnu produktivitu

Momentálne nie sú žiadne aktuálne termíny pre daný kurz. 

Školenie je možné si objednať na mieru. 

Ciele

Cieľom interaktívneho on-line podujatia je predstaviť účastníkom najnovšie a efektívne aplikácie pre počítače a mobily z pohľadu digitálneho manažmentu. V súčasnosti je dostupných množstvo najrôznejších aplikácií. Pomôžeme Vám získať prehľad, ktoré si stiahnuť a využiť ich potenciál. Uľahčíte si prácu s emailom, zlepšíte tímovú komunikáciu, zautomatizujete si vybrané činnosti, naučíte sa vyhľadávať online inšpirácie, či zmodernizujete vytvárané dokumenty. 

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

  • Využitie digitálnych technológií pre maximálnu osobnú produktivitu.  
  • Vytvorenie efektívneho systému práce (poznámky, nápady, prezentácie, úlohy, emaily, projekty...).  
  • Odporúčané aplikácie a literatúra pre zvýšenie produktivity.  
  • Návrhy na spôsoby ako si správne vytýčiť a dosiahnuť stanovené ciele (napr. využitie myšlienkových máp, vizuálnych sketching...).   
  • Nastavenie režimu práce na mobile, tablete a počítači pre zvýšenie miery efektivity.   
  • Ako využiť maximum z času práce na technológiách pre dosiahnutie cieľov a efektívnych výsledkov.   
  • Šetrenie času vďaka digitálnych technológiám.   
  • Nápady na zlepšenie virtuálnej (tímovej) komunikácie.   

 

Podujatie voľne nadväzuje na témy manažmentu produktivity, časového manažmentu a work-life balance manažmentu. 

Lektori

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751