Nástrahy sedavého zamestnania a práce na počítači

  • Cena kurzu
    200.4€
  • Najbližší termín
    19. 03. 2020
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Nástrahy sedavého zamestnania a práce na počítači

Ciele

1-dňový workshop je rozdelený na dve časti. 1. časť sa venuje nástrahám sedavého zamestnania ovplyvňujúcich telo i myseľ.  2. časť sa zameriava na tréning zraku, ktorý je počas práce na počítači preťažovaný a často to vedie ku rôznym komplikáciám. Získate informácie ako na prevenciu a zmierňovanie následkov tzv. CVS (Computer Vision Syndrome – syndróm počítačového videnia), ktorého hlavnými prejavmi sú bolesti hlavy, rozmazané videnie, bolesti krku, červené oči, suché oči, únava, napätie v očiach atď., vedúce k postupnému zhoršovaniu zraku. Prednáška zahŕňa teoretické a praktické poznatky z oblasti prirodzeného zlepšovania zraku.

Účastníci

Workshop je určený všetkým zamestnancom, ktorí väčšinu pracovnej doby sedia a pracujú na počítači. Uvedený typ zamestnania prináša mnohé skryté nástrahy na duševné a telesné zdravie zamestnanca. Tiež je určení zamestnancom firiem, ktorí sú vystavení dlhodobej práci s počítačmi. Pre tých, ktorí trpia následkami tzv. CVS a radi by sa dozvedeli o možnosti prevencie zrakových problémov, resp. ich zmiernenia či  prípadného zlepšenia. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

Sedavá práca na počítači a jej nástrahy

Cieľ:  získať vedomie o negatívach spojených s prácou pri PC, ktoré sa prejavujú na tele,naučiť sa ich  eliminovať a vďaka tomu získať dostatok psychickej sviežosti pre náročnú

duševnú prácu.

Program: Lektor: Libuša Chiara Hladeková

1/  Komplexnosť a previazanosť mysle a tela

       - vývoj človeka

       - ich vzájomné ovplyvňovanie.

2/  Fyzické problémy

       -  fyzické potreby tela

       -  vznik a rozvoj bolestí, ktoré končia PN a môžu končiť aj invaliditou

       -  nácvik preventívnych techník

3/  Psychická únava

       -  nároky mozgu, jeho biorytmus

       -  ako môže byť užitočné telo

       -  relaxačné techniky použiteľné na pracovisku

 4/  Záver

       - zisky a straty

Prevenciu a  zmierňovanie následkov tzv. CVS (Computer Vision Syndrome – syndróm počítačového videnia)

Cieľom prednášky je zameranie sa na prevenciu ako aj zmierňovanie následkov tzv. CVS, ktorého hlavnými prejavmi sú bolesti hlavy, rozmazané videnie, bolesti krku, červené oči, suché oči, únava, napätie v očiach atď., vedúce k postupnému zhoršovaniu zraku. Prednáška zahŕňa teoretické a praktické poznatky z oblasti prirodzeného zlepšovania zraku, ktoré vychádzajú z učenia očného lekára a chirurga Dr. Williama H. Batesa (1860 – 1931).

Program:   Lektor:Ing. Daniela Maťuchová

Účastníci získajú informácie o tom,

1/    ako funguje zrakový aparát,

2/    k akým záverom dospel Dr. Bates pri svojich výskumoch,

3/    ako nám jeho zistenia môžu pomôcť v dnešnej digitálnej dobe,

4/    aké jednoduché techniky a aktivity je možné použiť pri práci s počítačom a   zabrániť tak zhoršeniu zraku i ďalším prejavom CVS.

Lektori

odborníci s bohatými skúsenosťami

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

19. 03. 2020 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 hod.

workshop: 9.00 - 16.00 hod.

Cena

167 € bez DPH
200.4 € s DPH

Variabilný symbol

2031

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.