Nastav sa na výhru (on-line kurz)

  • Cena kurzu
    150€
  • Najbližší termín
    11. 03. 2021
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Nastav sa na výhru (on-line kurz)

On-line kurz priblíži pojem pevná vôľa, ako vzniká a čím ju rozvíjať ďalej. Aké fázy má pevná vôľa a ako s ňou máme možnosť pracovať. Účastníci sa dozvedia o technikách na podporu pevnej vôle, čo je veľmi dôležité v súčasnom digitálnom svete a najmä počas práce z domu, kedy často prokrastinujeme.

Ciele

Cieľom on-line kurzu je teoretické a praktické osvojenie si vedomostí a zručností práce s pevnou vôľou. Účastníci objavia schopnosť sebaovládania a sebariadenia. Naučia sa zvládať prokrastináciu a posilnia želané návyky. Oboznámia sa s možnými nástrahami práce z domu.

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska doplnení o pracovníkov z komerčných a iných finančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách.  Max. počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

On-line interaktívna prednáška

Pevná vôľa

Ako pracovať s pevnou voľou? Ako si nastaviť zvyky pre dosahovanie efektívnosti v práci (napr. aj z domu)? Účastníci sa oboznámia s metódami určenými na posilňovanie vôle a sebakontroly. Získajú tipy ako rozvíjať užitočné návyky, podporovať ich a posilňovať si tak sebadisciplínu. Spoznajú obdivuhodnú silu zvyku a sebariadenia.

Prokrastinácia

Účastníci spoznajú „mechanizmus“ prokrastinácie a spôsoby na jej zvládanie. Zistia ako obmedziť odkladanie povinností a porazia myšlienkové stereotypy zabraňujúce efektivite.

Práca z domu

Práca z domu okrem mnohých benefitov prináša aj mnohé riziká. Odhaľte ako zostať efektívny, nastaviť si systém práce, stanoviť priority, obmedziť odkladanie (prokrastináciu), odstrániť prekážky a celkovo si zdokonaliť sebariadenie a výsledky samostatnej práce. Aké špecifické zručnosti práca na diaľku vyžaduje?

Kurz voľne nadväzuje na témy Časový manažment, Práca z domu, Komunikácia na diaľku a Selfmanažment.

Podporné materiály po školení
Účastníkom bude zaslaný podporný materiál na udržanie pevnej vôle.

Lektori

Lektor má bohaté lektorské skúsenosti s uvedenou témou. Má viac ako 15 rokov praxe s vedením školení, seminárov, workshopov pre manažérov a zamestnancov spoločností. Pôsobí aj ako kouč, facilitátor a konzultant. Referencie a hodnotenia na jeho školenia sú výborné. Spoločnosti si ho opakovane žiadajú na vzdelávacie a rozvojové aktivity.

Dĺžka trvania

0,5 dňa

Aktuálne termíny

11. 03. 2021 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

9.00 -13.00 hod. 

|Technická realizácia|

Cez platformu MS Teams alebo ZOOm.

Cena

125 € bez DPH
150 € s DPH

Variabilný symbol

2160

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.