NÁVYKY ÚSPEŠNÝCH: Ako posilniť svoju vôľu a zvýšiť pracovný výkon?

 • Cena kurzu
  240€
 • Najbližší termín
  17. 10. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

NÁVYKY ÚSPEŠNÝCH: Ako posilniť svoju vôľu a zvýšiť pracovný výkon?

Poznáte ten pocit, keď presne viete, čo máte robiť, ale aj tak to nerobíte? Stáva sa vám, že si rozkážete, ale neposlúchnete sa? Nedokážete často odolať pokušeniam? Máte problém začať niečo robiť a často veci odkladáte?

Ciele

Praktický workshop má za cieľ posilniť Vašu silu vôle, vďaka tréningovým nástrojom, ktoré si počas podujatia osvojíte.

Účastníci

Workshop je určený pre zamestnancov bánk, poisťovní, iných finančných inštitúcií ako aj ostatných firiem, ktorí by si radi osvojili nové návyky, a tak  posilnili svoju vôľu a zefektívnili pracovné výkony. Workshop je vytvorený pre tých, ktorí hľadajú nenásilné a účinné spôsoby trvalého zlepšovania profesionálnych i osobných návykov.

Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

 • Ako funguje náš mozog z pohľadu sebaovládania a vôle?
 • Ako prekonať vrodené a naučené sklony k neefektivite, závislostiam a zlozvykom?
 • Ako odolať pokušeniam?
 • Ako nepodliehať výhovorkám, ktoré si tvoríme sami pred sebou?
 • Ako vôľu posilňovať spôsobom, ktorý nám umožní využívať ju dlhodobo?
 • Ako sa naučiť budovať pozitívne návyky a ako sa odnaučiť zlozvykom?
 • Ako si organizovať čas a úlohy tak, aby naša vôľa v priebehu dňa neslabla?
 • Ako sa vyvarovať pracovnému vyčerpaniu a ako energiu priebežne obnovovať?
 • Ako sa naučiť metódu úspešných  a po malých krôčikoch dospieť k veľkým dlhodobým zmenám?
 • Ako sa naučiť vedome opúšťať komfortnú zónu a prekonávať sám seba?

Lektori

lektor vzdelávacieho inštitútu GrowJOB

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

17. 10. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

registrácia: 8.45 - 9.00

workshop:  9.00 - 15.00

Cena

200 € bez DPH
240 € s DPH

Variabilný symbol

1751

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.