Myšlienkový wellness: Mentálne techniky zamerané na zvládanie stresu

Myšlienkový wellness: Mentálne techniky zamerané na zvládanie stresu

Všimli ste si, že Vaše myšlienky ovplyvňujú aj Vaše prežívanie? Viete správne reagovať na myšlienky, ktoré sa Vám víria v hlave? Vedieť uvoľniť myšlienky a zbavovať sa obmedzujúcich a limitujúcich presvedčení prináša plné využitie potenciálu. To má za následok väčšiu ľahkosť, nadhľad a kvalitu, ktoré vkladáme do toho, čo robíme. Vyskúšajte náš „myšlienkový wellness“ a osvojte si  techniky  na zvládanie stresu.

Ciele

Denne naše myšlienky ovplyvňujú naše prežívanie. Správne reagovať a interpretovať myšlienky nám umožňuje plne využiť náš skrytý potenciál. Zvyšuje sa tak kvalita odvedenej práce. Zámerom 1-dňového zážitkového workshopu je sprostredkovať účastníkom jednoduché a účinné mentálne techniky, ako si aj v záťaži udržať chuť proaktívne konať a nepodliehať stresu. Účastníci si urobia energetický audit na zistenie únikov energie, ktorú potrebujú na udržiavanie rovnováhy. Vypracujú si stratégiu na to, aby sa pravidelne starali o svoju pohodu a vďaka tomu lepšie zvládali povinnosti.

Účastníci

Workshop je určený všetkým , ktorí chcú na sebe pracovať. Naučiť sa ovládať svoje myšlienky,               a zvýšiť svoju osobnú produktivitu. Pristupovať k riešeniu vecí s nadhľadom  a osvojiť si techniky na zvládania stresu. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

  • Ako nestratiť pod vplyvom stresu a tlaku iskru.
  • Budovanie emočnej aj mentálnej odolnosti, flexibility a stability.
  • Praktické nástroje na vysporiadanie sa s krízovými situáciami.
  • Metódy psychohygieny na udržiavanie sa v optimálnej výkonnosti.

Lektori

Mgr. Janette Šimková– ako life kouč a trénerka osobnostného rozvoja, pôsobí od roku 2008. Pravidelne vystupuje ako motivačná rečníčka na festivaloch a konferenciách. Zameriava sa najmä na inovatívne prístupy vo vzdelávaní dospelých. Píše dva motivačné blogy, publikuje na rôznych portáloch a v časopisoch. Je mentorkou projektu Ambasadorka na podporu podnikania žien na Slovensku a pôsobí v Európskej rade pre koučovanie a mentorovanie EMCC. Držiteľka ocenenia Strieborná E-žena roka 2012.

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751