Kritické myslenie a argumentácia

Kritické myslenie a argumentácia

Ciele

Cieľom 1 – dňového podujatia je osvojiť si techniky správnej argumentácie. Oboznámiť sa s nástrojmi kritického myslenia a tiež sa naučiť konštruktívne reagovať na kritické argumenty. Strategicky zhodnotiť situáciu, argumentačne ju ustáť a vedieť pohotovo reagovať.

Účastníci

Workshop je určený všetkým zamestnancom so záujmom zdokonaliť svoje schopnosti  a zlepšiť tak svoj pracovný výkon. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

Blok Cieľ Obsah
Argumentácia

Osvojiť si techniky argumentácie.

Spoznať svoj argumentačný štýl.

Zlepšiť svoje slabé stránky.

 1. Teória argumentácie.
 2. Argumentačné chyby.
 3. Tréning argumentácie.
 4. Reflexia vlastnej argumentácie.
Techniky riešenia problémov v diskusii Nástroje kritického myslenia a ich spôsoby využitia pri riešení problémov.
 1. Definovanie problému.
 2. Analýza príčin.
 3. Techniky vedenia diskusie.
 4. Argumentačná výmena.
Prezentácia riešení Osvojiť si účinnú techniku prípravy a prezentácie návrhov a riešení.
 1. Technika 5P pre lepšiu štruktúru.
 2. Štýly myslenia iných.
Vedenie diskusie

Naučiť sa vyvážene a konštruktívne reagovať na kritické argumenty.

Strategicky zhodnotiť súhlas/nesúhlas.

Ako argumentačne ustáť situáciu a vedieť pohotovo zreagovať.

 1. Techniky reakcie.
 2. Tipy a triky ako udržať diskusiu v racionálnom rámci.
 3. Simulácia – Horúce kreslo.

Lektori

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751