Kritické myslenie a argumentácia

 • Cena kurzu
  246€
 • Najbližší termín
  22. 10. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Kritické myslenie a argumentácia

Ciele

Cieľom 1 – dňového podujatia je osvojiť si techniky správnej argumentácie. Oboznámiť sa s nástrojmi kritického myslenia a tiež sa naučiť konštruktívne reagovať na kritické argumenty. Strategicky zhodnotiť situáciu, argumentačne ju ustáť a vedieť pohotovo reagovať.

Účastníci

Workshop je určený všetkým zamestnancom so záujmom zdokonaliť svoje schopnosti  a zlepšiť tak svoj pracovný výkon. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

Blok Cieľ Obsah
Argumentácia

Osvojiť si techniky argumentácie.

Spoznať svoj argumentačný štýl.

Zlepšiť svoje slabé stránky.

 1. Teória argumentácie.
 2. Argumentačné chyby.
 3. Tréning argumentácie.
 4. Reflexia vlastnej argumentácie.
Techniky riešenia problémov v diskusii Nástroje kritického myslenia a ich spôsoby využitia pri riešení problémov.
 1. Definovanie problému.
 2. Analýza príčin.
 3. Techniky vedenia diskusie.
 4. Argumentačná výmena.
Prezentácia riešení Osvojiť si účinnú techniku prípravy a prezentácie návrhov a riešení.
 1. Technika 5P pre lepšiu štruktúru.
 2. Štýly myslenia iných.
Vedenie diskusie

Naučiť sa vyvážene a konštruktívne reagovať na kritické argumenty.

Strategicky zhodnotiť súhlas/nesúhlas.

Ako argumentačne ustáť situáciu a vedieť pohotovo zreagovať.

 1. Techniky reakcie.
 2. Tipy a triky ako udržať diskusiu v racionálnom rámci.
 3. Simulácia – Horúce kreslo.

Lektori

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

22. 10. 2020 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

Registrácia: 8.45 - 9.00 hod. 

Workshop: 9.00 - 16.00 hod. 

Cena

205 € bez DPH
246 € s DPH

Variabilný symbol

2085

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.