Kreatívny monzún v pracovných situáciách

Kreatívny monzún v pracovných situáciách

Kreatívne pristupovať k problémom to je žiadaný Future Skill. Kompetencia, ktorá Vám uľahčí nie len pracovný život ale aj osobný. Uvoľní Vás zo zaužívaných schém, ktoré mozog tak rád využíva a umožní Vám adaptívnejšie myslieť.  Workshopom Vás prevedie Lektora roka 2018 Olívia.

Ciele

Cieľom tréningu je naučiť účastníkov ako kreatívne pristupovať k riešeniu (nielen)  pracovných problémov na základe mocných insightov z evolučnej biológie a najnovších poznatkov neurovedy, a tým sa zmení Váš pohľad na tradičné tréningy kreatívneho myslenia.

Účastníci

Všetci pracovníci so záujmom zdokonaľovať svoje schopnosti. Hľadať nové cesty a riešenia. Zefektívňovať tak svoju prácu, a posúvať svoj tím ďalej. Záujemcovia o doplnenie si nových žiadaných kompetencií. Všetci, ktorí pociťujú, že kreatívne pristupovať k riešeniu problémov je žiadané a majú chuť získať pohľad ako nato.

Obsah seminára

  •       Kľúčové predpoklady kreatívneho myslenia
  •       Ako našu kreativitu ovplyvňujú farby, zvuky, priestory, osvetlenie a prostredie okolo nás
  •       Ako vytvoriť potrebný ekosystém na podporu kreativity v našej hlave
  •       Kreatívne a elastické myslenie pohľadom neurovedy
  •       Rozmanité postupy a metódy kreatívneho myslenia
  •       Individuálne a skupinové spôsoby generovanie ideí a riešení problémov
  •       Brainstorming vedený podľa najnovších poznatkov neurovedy
  •       Design Thinking ako nástroj na kreatívne riešenie problémov
  •       Redesign existujúcich procesov, produktov a služieb cez Design Thinking a kreatívne metódy

Lektori

odborníci z praxe

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751