Kreativita v pracovných situáciách

  • Cena kurzu
    222€
  • Najbližší termín
    05. 11. 2020
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Kreativita v pracovných situáciách

Kreativita je jedna z kľúčových schopností v pracovnom prostredí. Umožňuje nám pozerať na výzvy z rôznych uhlov a objavovať nové formy riešenia danej situácie. Radi by ste sa dozvedeli ako v stave „zacyklenia“  objavovať ďalšie možnosti a príležitosti?

Ciele

Plnenie pracovných úloh vyžaduje určitú dávku kreativity. Kreativita je schopnosť sa sebarealizovať v procese plnenia napr. aj pracovných úloh. Konáme potom v súlade so svojou vnútornou motiváciou, čo vedie k produktívnosti. Niektorí odborníci uprednostňujú rozvoj kreativity a tvorivosti pred motiváciou.

Účastníci

Zážitkový workshop je určený všetkým , ktorí majú záujem rozvíjať svoju kreativitu a vytvoriť si podmienky pre efektívnejšie riešenie zverených pracovných úloh.

Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

1-dňový zážitkový workshop Vám umožní rozvíjať aplikačné zručnosti. Predstaví Vám kreativitu cez 6 intelektových schopností, naučí Vás 8 axióm kreativity, a priblíži vnútorné zdroje motivácie vyplývajúce z elementárnej tvorivosti. Cez kreatívne cvičenie si odnesiete vlastný zážitok zo sebarealizácie.

Lektori

Janette Šimková

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

05. 11. 2020 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

registrácia: 8.45 - 9.00 hod.

workshop: 9.00 - 16.00 hod. 

Cena

185 € bez DPH
222 € s DPH

Variabilný symbol

2090

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.