Kreativita v pracovných situáciách

Kreativita v pracovných situáciách

Kreativita je jedna z kľúčových schopností v pracovnom prostredí. Umožňuje nám pozerať na výzvy z rôznych uhlov a objavovať nové formy riešenia danej situácie. Radi by ste sa dozvedeli ako v stave „zacyklenia“  objavovať ďalšie možnosti a príležitosti?

Ciele

Plnenie pracovných úloh vyžaduje určitú dávku kreativity. Kreativita je schopnosť sa sebarealizovať v procese plnenia napr. aj pracovných úloh. Konáme potom v súlade so svojou vnútornou motiváciou, čo vedie k produktívnosti. Niektorí odborníci uprednostňujú rozvoj kreativity a tvorivosti pred motiváciou.

Účastníci

Zážitkový workshop je určený všetkým , ktorí majú záujem rozvíjať svoju kreativitu a vytvoriť si podmienky pre efektívnejšie riešenie zverených pracovných úloh.

Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

1-dňový zážitkový workshop Vám umožní rozvíjať aplikačné zručnosti. Predstaví Vám kreativitu cez 6 intelektových schopností, naučí Vás 8 axióm kreativity, a priblíži vnútorné zdroje motivácie vyplývajúce z elementárnej tvorivosti. Cez kreatívne cvičenie si odnesiete vlastný zážitok zo sebarealizácie.

Lektori

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751