Konverzačná inteligencia

Konverzačná inteligencia

Ciele

Účastníci  sa oboznámia so základnými prvkami rozvoja schopností viesť konverzáciu v atmosfére dôvery, spolupráce, vzájomného porozumenia a pozitívnych emócií v rôznych situáciách profesionálnej komunikácie. A tiež sa dozvedia základné poznatky o neurochemických procesoch ovplyvňujúcich ľudské správanie, schopnosť vnímania, poznania a interpretácie myšlienok  a informácií v komunikačných situáciách. Program sa zaoberá kľúčovými procesmi, situáciami a ich riešeniami. Súčasťou programu sú cvičenia modelových situácií použiteľných v rôznych situáciách.

Účastníci

Zamestnanci finančného sektora, ktorí majú záujem zdokonaliť svoje komunikačné zručnosti a naučiť sa vedome meniť zameranie konverzácie tak, aby si nekazili vlastné komunikačné zámery a dosahovali výsledky, ktoré potrebujú. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

 • Osobnosť, prvý dojem, zovňajšok, sebaistota, dôveryhodnosť, znalosť témy, konverzácia a jej riadenie.
 • Pochopenie procesov vnímania a chápania reality, dôvery, nedôvery a ich rozdielov u konverzačného partnera.
 • Vedomé budovanie dôvery v seba a vlastnej dôveryhodnosti.
 • Zmena protivníka na partnera, vytváranie podmienok trvalého dialógu, dosahovanie spoločných cieľov.
 • Techniky budovania konverzačného priestoru pre všímavosť, vnímanie emocionálneho kontextu.
 • Poznanie najčastejších bariér a chýb pri rozvoji konverzačnej inteligencie.
 • Transakčné, pozičné a transformačné vedenie konverzácie.
 • Rozvoj schopnosti poznať a analyzovať zámery partnera, analyzovať dojem ktorý je konštrukciou a dojem, ktorý je osobnostný. Overovanie si vlastnej interpretácie.
 • Generovanie pravidiel úspešnej konverzácie.
 • Eliminácia trémy a strachu.
 • Prekonávanie vonkajších znakov trémy a stresu - mimické, artikulačné
 • a dychové cvičenia.
 • Riadenie dynamiky interakcie.

Lektori

Odborník na problematiku profesionálnej komunikácie, vyjednávania, prezentačných techník, riadenia ľudí

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751