Koncentrácia a pracovný výkon

 • Cena kurzu
  134.4€
 • Najbližší termín
  25. 11. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Koncentrácia a pracovný výkon

Máte plány, ktoré nevychádzajú?

Odbiehate stále od rozpracovaných úloh k náhodným podnetom z okolia?

Ciele

Na seminári sa naučíte pripraviť seba aj svoje okolie na nerušenú prácu na tých najdôležitejších zadaniach. Zistíte, čo najčastejšie upúta vašu pozornosť vo chvíli, keď sa potrebujete sústrediť na naplánovanú prácu. Skúsime spolu nájsť aj riešenia ako rušivé vplyvy obmedziť. Na praktických príkladoch si vyskúšate ako dostať hlavu aj telo do perfektnej kondície a zlepšíte si koncentráciu.  

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných inštitúcií, ktorí chcú zlepšiť svoju osobnú produktivitu a sústredenie na dôležité naplánované aktivity bez neustáleho odbiehania k novovzniknutým podnetom. 

Obsah seminára

Schopnosť sústrediť sa je jednou z najpodstatnejších zložiek efektívnej práce. Jej sústavné vylepšovanie znamená mimo iné aj pravidelnú elimináciu vyrušení, nastavenie vhodného prostredia a budovanie zručností pre zvýšenie koncentrácie na výkon. E-seminár sa bude zaoberať vybranými témami:    

 • Ako si pripraviť realistický plán, ktorý môžete stihnúť.
 • Ako zameranie pozornosti na tie najdôležitejšie záväzky ovplyvňuje sústredenie. 
 • Ako nájsť a eliminovať vnútorné vyrušenia, ktoré prichádza z mysle.
 • Ako identifikovať a postupne odstraňovať vonkajšie vyrušenia z Vášho okolia.  
 • Ako sa počas práce dostať do „flow“, ktoré zásadne zvyšuje kvalitu a radosť z práce.
 • Aké moderné nástroje je možné použiť pre lepšie sústredenie.

Lektori

Daniel Gamrot  je lektorom osobnej produktivity a konzultant ohľadom využívania moderných digitálnych nástrojov vo firmách. Ďalej pôsobí ako šéfredaktor portálu na tému osobného rastu. Počas svojho pôsobenia pripravil už množstvo tréningových a programov, projektov a školení, dokopy s viac ako niekoľkými tisícmi účastníkov z firiem s najrôznejším zameraním – od technologických start-upov, cez mobilných operátorov, až po významné strojárenské spoločnosti.

Dĺžka trvania

0,5 dňa

Aktuálne termíny

25. 11. 2020 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

registrácia: 8.45 - 9.00 hod. 

e-seminár: 9.00 -12.00 hod. 

|Technická realizácia|                             

E-seminár realizovaný cez MS Teams. 

Cena

112 € bez DPH
134.4 € s DPH

Variabilný symbol

2118

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.