Komunikuj s úspechom (on-line kurz)

 • Cena kurzu
  162€
 • Najbližší termín
  04. 05. 2021
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Komunikuj s úspechom (on-line kurz)

Ciele

Komunikácia je súčasťou každodenného života. Dôležité je naučiť sa komunikovať s úspechom a porozumieť si navzájom v osobnom aj profesionálnom živote. Cieľom zážitkového online kurzu je zdokonaliť účastníkov vo vybraných oblastiach procesu komunikácie. Po absolvovaní si odnesú vedomosti a prehľad o nástrojoch využiteľných v komunikácii s rôznymi typmi ľudí a v najrozmanitejších situáciách.   

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 10. 

Obsah seminára

 • Teoretický úvod: Ako komunikovať s úspechom   
 • Vhodné stratégie a tipy na dosiahnutie úspechu v komunikácii získané z praxe.   
 • Rozvíjanie prezentačných zručností. 
 • Tréning komunikácie podľa najnovších vedeckých zistení.   
 • Možnosti využitia prvkov storytellingu v komunikácii.   
 • Prebudenie schopnosti improvizácie a možnosti jej využitia pri prezentovaní. 
 • Nástrahy online komunikácie. 

Lektori

Medzinárodne certifikovaná koučka ICF a lektorka soft skills, Pôsobila takmer 25 rokov v korporátnej sfére, prevažne v bankovom a finančnom sektore. V súčasnosti sa venuje jednotlivcom a teamom vo firemnom prostredí s poznaním, že business nerobia procesy a technológie, business robia ľudia. Verí, že kombináciou poznatkov z neurovedy, evolučnej biológie, psychológie, behaviorálnej ekonómie, neuroekonómie a jej vlastných skúseností a vedomostí vznikajú prístupy, ktoré klientom pomáhajú nielen v ich práci, ale aj súkromí. Z jej skúseností čerpá pravidelne v článkoch napríklad časopis Forbes, v ktorom pravidelne publikuje. 

Dĺžka trvania

0,5 dňa

Aktuálne termíny

04. 05. 2021 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

9.00 -13.00

|Technické zabezpečenie|

Ms Teams alebo Zoom 

Cena

135 € bez DPH
162 € s DPH

Variabilný symbol

2176

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.