Intuícia v pracovnom rozhodovaní

  • Cena kurzu
    198€
  • Najbližší termín
    16. 05. 2023
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Intuícia v pracovnom rozhodovaní

Ciele

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s intuíciou a odhaliť jej vplyv na pracovné rozhodovanie. Vývoj vedy a nové poznatky z oblasti neurovied ukazujú na dôležité miesto intuitívneho rozhodovania ako integrálnej súčasti rozhodovania každého človeka práve v kritických situáciách. Takisto však poukazujú na to, že „rýchle“, myslenie, respektíve následné spontánne konanie, býva síce prínosné, ale i veľmi omylné.

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 12.

Obsah seminára

Vplyvy na prijímanie rozhodnutí.
Rýchle a pomalé rozhodovanie.
Eliminácia skreslení v rozhodovaní.
Ako môžeme intuíciu využiť vo svoj prospech?

Intuitívne rozhodovanie je súčasťou rozhodovania každého človeka. Intuícia bola počas mnohých stáročí vnímaná ako nelogické a neracionálne myslenie, ktoré je prínosné maximálne pri kreatívnej činnosti ako „AHA“ efekt. V praxi však každý človek, lekár či právnik vie, že sa niekedy nerozhodne v súlade s vykonanou analýzou a logickými závermi, hlavne vtedy, ak je vysoký tlak, alebo nie je prehľadná situácia. Naopak, rozhodne sa v kritickej situácii úplne inak, ako pôvodne zamýšľal.
Zdalo by sa, úplne nelogicky.
Ako sa časom ukáže, veľakrát správne.
Prečo sa náhle rozhodol „neracionálne“?
A ako je možné, že sa rozhodol správne?

Lektori

Ľubomíra Hnátová, PhD. sa zaoberá témami soft skills, zameraných na ďalší rast a rozvoj osobnosti. Okrem vzdelávania v menších aj väčších firmách a organizáciách, kooperovala lektorsky v posledných rokoch na vzdelávacích projektoch pre štátnu správu (vzdelávanie zamestnancov ÚPSVR a ÚPSVaR 2015-2022), IVS (vzdelávanie Okresných úradov 2017- 2021), samosprávu (RVC - vzdelávanie riaditeľov škôl, lektorov a iných podujatia). Spolupracuje so združením lektorov KABA a inými vzdelávacími subjektami.

Dĺžka trvania

1/2 dňa v čase od 9.00-15.00 hod. online cez MS Teams 

Aktuálne termíny

16. 05. 2023 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

9.00 -13.00 hod. online cez MS Teams 

Cena

165 € bez DPH
198 € s DPH

Variabilný symbol

2512

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.