Individuálny tréning výkonnosti mozgu

Individuálny tréning výkonnosti mozgu

Ciele

Účastníci si merateľne zlepšenie trénované oblasti mozgu. Okrem toho získajú informácie o kondícii svojho mozgu. Dozvedia sa podstatné informácie o fungovaní mozgu, optimálnej kondícii a o udržaní mozgu v dobrej kondícii.

Účastníci

Seminár pre zamestnancov  -  znalostných pracovníkov, ktorí chcú zlepšiť kondíciu svojho mozgu a hľadajú efektívne, praxou overené postupy, na zlepšenie svojho pracovného nástroja – mozog. Chcú sa naučiť lepšie spracovávať informácie, efektívnejšie sa rozhodovať a uvážene konať v pracovných aj súkromných záležitostiach.

Maximálny počet účastníkov v skupine je 10.

Obsah seminára

  • Ako pracuje mozog a prečo ho trénovať?
  • Zdatný mozog - odolnosť a rezervná kapacita mozgu.
  • Myslenie pod tlakom a rizikové faktory mozgu.
  • Meranie kondície mozgu, tréningový plán, individuálny tréning a vyhodnotenie.

Priebeh

  1. Úvodné spoločné sústredenie účastníkov (všetky ostatné konzultácie s trénerom už budú individuálne). Prečo a ako trénovať, čo ovplyvňuje výkonnosť mozgu.
  2. Meranie kondície mozgu a na čo sa zamerať (informácie sú dôverné).
  3. Individuálna konzultácia s trénerom. Vypracovanie individuálneho tréningového plánu zameraného na konkrétne potreby účastníka.
  4. Individuálny tréning a konzultácie s trénerom.
  5. Vyhodnotenie výsledkov.

Lektori

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751