FOCUS: Ako si zlepšiť pozornosť a lepšie sa sústrediť?

 • Cena kurzu
  240€
 • Najbližší termín
  19. 11. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

FOCUS: Ako si zlepšiť pozornosť a lepšie sa sústrediť?

Ciele

Workshop má za cieľ zlepšiť Vašu sústredenosť a kvalitu práce. Prezentuje teoretické základy, ktoré sú postavené na aktuálnych vedeckých výskumoch najlepšie hodnotených svetových univerzít. Výsledkom sú konkrétne kroky a návyky, ktoré Vás dlhodobo vrátia do prítomného okamžiku a umožnia Vám sústrediť sa  a podávať želané výkony v práci. Na workshope získate praktické metódy, ktoré Vám pomôžu zlepšiť svoju pozornosť, učenie, pamäť a kreativitu.

Účastníci

Workshop je určený pre zamestnancov bánk, poisťovní, iných finančných inštitúcií ako aj ostatných firiem, ktorí pociťujú intenzívny vplyv modernej informačnej doby a chcú získať väčšiu sústredenosť na plnenie svojich pracovných úloh.

Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

Pozornosť je potrebné trénovať podobne ako sval, inak slabne. Zároveň si môžeme naše prostredie prispôsobiť tak, aby nám pomáhalo v sústredenosti, a nie naopak bránilo. Dnes je naše okolie plné „zdrojov rušenia“ vibrujúci telefón, nový e – mail, či trendy „open office“ kancelárií s hlasnými kolegami. Udržať si pozornosť  v prostredí rastúce informačného preťaženia nie je jednoduché.

 • Ako funguje pozornosť a ako ju trénovať?
 • Aké sú druhy pozornosti a ako je účinné ich kombinovať?
 • Ako sa nenechať vyrušiť okolím a vlastnými myšlienkami pri práci?
 • Ako funguje multitasking a ako ho trénovať?
 • Ako využiť kapacitu svojho podvedomia pre učenie, kreativitu a riešenie problémov?

Lektori

Juraj Vozár

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

19. 11. 2019 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

Registrácia: 8.45 -9.00 hod.

Workshop:9.00 -15.00 hod.

Cena

200 € bez DPH
240 € s DPH

Variabilný symbol

1906

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.