Emočné poROZUMenie: Umenie jasnej komunikácie

Emočné poROZUMenie: Umenie jasnej komunikácie

|on-line školenie|

Ciele

1-dňový workshop je určený všetkým, ktorí sa chcú zlepšiť v komunikácii.Cieľom workshopu je reflexia spojená s prezentáciou seba samého, ktorá naučí účastníkov odhaliť v čom je potrebné sa zlepšovať v komunikácii, ďalej sa dozvedia viac o procesoch, ktoré prebiehajú v našich mozgoch pri rozhodovaní, strese, rozrušení. Získajú rady ako odovzdať, vyjadriť a správne sformulovať svoje myšlienky a nápady s využitím praktických nástrojov a otestovaných taktík.

Účastníci

Workshop je určený všetkým, ktorí majú záujem na sebe pracovať v oblasti komunikačných zručností. A získať tak schopnosti obstáť v stále meniacom sa svete. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

Úvod: Čo je pre nás podstatné zlepšiť? Čo sa nám naozaj zíde?

  •       Základné procesy našich mozgov: Rozhodovanie/stres/city/logika.
  •       Seba-reflexia: Čo o sebe (ne)vieme.
  •       Mýty v prezentovaní.
  •       FLOW pri prednášaní/porade.
  •       Čo sa všímať PRED – PRI – PO prezentovaní.
  •       Princípy Efektívnej Komunikácie.
  •       Komunikačné bariéry a kanály.
  •       Domnienky – myšlienkové konštrukty a Dunning-Kruger.
  •       Typy spätnej väzby.

Lektori

Juraj Vozár

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751