Emocionálna inteligencia a úspešné riešenie konfliktov

 • Cena kurzu
  360€
 • Najbližší termín
  16. - 17. 10. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Emocionálna inteligencia a úspešné riešenie konfliktov

Tréning Vám pomôže zlepšiť si vlastný štýl zvládania konfliktov a dozviete sa viac o emocionálnej inteligencii a jej využití v praxi.

Ciele

Dozviete sa ako využívať a rozvíjať svoju emocionálnu inteligenciu, intuíciu a kreativitu v pracovnom aj osobnom živote. V  čom spočíva podstata a význam konfliktov (osobných, pracovných,  generačných, v rámci tímu....). Naučíte sa identifikovať signály konfliktu a vyhnúť sa správaniu, ktoré  vedie  ku  deštruktívnemu  priebehu konfliktov a oboznámite sa s možnosťami a nástrojmi riešenia, riadenia a zvládania konfliktov. Súčasťou tréningu bude nácvik a ukážky metód využívania empatie a intuície.

Účastníci

Tréning je určený pre všetkých záujemcov, ktorí v minulosti absolvovali školenie zamerané na komunikačné zručnosti. Umožní im nadviazať na získané poznatky a dozvedieť sa viac o emocionálnej inteligencii a spôsoboch riešenia konfliktov. 

Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

1. deň:  Emocionálna inteligencia

 • Definícia, význam pre prax a život človeka (praktické cvičenia).
 • Intuícia a jej správne využívanie v praxi  (praktické cvičenia).
 • Transakčná analýza (egogram).
 • Aké mám EQ? (dotazník).
 • Ako zaobchádzame s vlastnými pocitmi a s pocitmi iných?
 • Porozumenie pocitom druhých - inteligentná cesta ku prevencii konfliktov.
 • Pocity a vzorce správania.
 • Ako zvyšovať svoje EQ? (nácvik a ukážky metód).

 2. deň:  Úspešné riešenie konfliktov

 • Ako vznikajú konflikty?
 • Vznik, priebeh a vnútorná dynamika konfliktov.
 • Psychologické a fyziologické aspekty konfliktov, typy konfliktov a ich príčiny , signály konfliktu, stratégie zvládnutia konfliktu.
 • Riešenie konfliktov: fázy kooperatívneho riešenia konfliktov.
 • Ako predchádzať konfliktom (v živote, v práci, v tíme)?
 • Aký je môj štýl riešenia konfliktov?  (dotazník a jeho využitie v praxi).
 • Ako zlepšiť vlastný štýl zvládania konfliktov? (praktické rady, tipy a praktické cvičenia).

Lektori

MUDr. Sylvia Bzdúchová

Dĺžka trvania

2 dni

Aktuálne termíny

16. - 17. 10. 2019 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

Platí pre oba dni

registrácia: 8.45 - 9.00 hod.

tréning:9.00 - 16.00 hod.

Cena

300 € bez DPH
360 € s DPH

Variabilný symbol

1893

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.