DIGI DETOX: Ako získať kontrolu nad používaním digitálnych médií

  • Cena kurzu
    240€
  • Najbližší termín
    12. 03. 2020
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

DIGI DETOX: Ako získať kontrolu nad používaním digitálnych médií

Digitálne technológie nám celkom zásadne ovplyvňujú život. Na jednu stranu pomáhajú, na druhú nám môžu ublížiť. Ako podchytiť závislosť na digitálnych technológiách? S technológiami je potrebné sa naučiť pracovať, tak aby sme ich využívali ako užitočný nástroj.  Výskumy ukazujú, že v dnešnej dobe venujeme viac času digitálnym médiám, než spánku a dlhodobo si tak narúšame schopnosť sústrediť sa. Aj digitálne zariadenia  potrebujú občas reštart pre optimálne fungovanie.  Stáva sa aj Vám, že máte pocit vyčerpania, presýtenia informáciami a podnetmi, neustále trpíte bolesťou hlavy, očí, krku alebo chrbtice? Možno je čas zahájiť digitálny detox – „digi detox“.

Ciele

Na workshope sa zoznámite sa s novodobou závislosťou na digitálnych technológiách ovplyvňujúcich pamäť, sústredenie aj spánok, podpisujúcich sa na našom myslení, sociálnom cítení a empatii. Vytvoríte si plán šikovného využívania digitálnych technológií, aby ste podchytili všetky ich výhody a zároveň vám negatívne nezasahovali do práce, či osobného života. Spoznáte s nami čaro „digi detoxu“ a získate kontrolu nad používaním digitálnych médií.

Účastníci

Workshop je určený všetkým, ktorí pracujú s digitálnymi technológiami a radi by vedeli ako ich využívať efektívne v práci aj vo svojom osobnom živote.  Pre tých, ktorí majú pocit, žeby sa im hodil digitálny detox, aby našli mieru v používaní digitálnych médií. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

- novodobá závislosť na digitálnych technológiách,

- spôsoby akým digitálne technológie ovplyvňujú pamäť, sústredenie a spánok,

- vplyv médií na myslenie, sociálne cítenie a empatiu,

- zoznam konkrétnych príkladov z bežného života,

- ako správne používať internet pre svoj prospech,

- ako si nájsť náhradu a zvládať svoju závislosť,

- ako si pripraviť plán na šikovné používanie technológií.

Lektori

Matěj Krejčí

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

12. 03. 2020 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

registrácia: 8.45 - 9.00 hod.

workshop:  9.00 -16.00 hod.

Cena

200 € bez DPH
240 € s DPH

Variabilný symbol

1979

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.