BRUNCH PRE HR ŠPECIALISTOV FINANČNÝCH INŠTITÚCIÍ

  • Najbližší termín
    20. 09. 2019
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

BRUNCH PRE HR ŠPECIALISTOV FINANČNÝCH INŠTITÚCIÍ

Ciele

Pozitívny prvý dojem je pomyselným kľúčom k rôznym dverám v spoločenskom, osobnom a pracovnom živote. Každý sme vybavený celou sadou spôsobov, ktoré nám slúžia k tomu, aby sme docielili pozitívny prvý dojem a na ňom nadviazali vzťah obchodný, spoločenský alebo súkromný. Príďte sa dozvedieť niečo nové a porozprávať sa o vzdelávacích potrebách Vašich zamestnancov.

Účastníci

Podujatie je určené výhradne pre HR špecialistov z finančných inštitúcií

Obsah seminára

Program:

9:00 - 9:45                 

Sedem ciest k pozitívnemu prvému dojmu

Daniel Šmíd, lektor etikety a mentor

9:45 - 10:15               

Pripravované novinky vzdelávacích podujatí IBV NBS, n.o. pre banky a poisťovne

Peter Szovics, riaditeľ

Monika Kovácsová, projektový manažér

Vladimíra Lauko Jacková, projektový manažér

Emília Farkašová, projektový manažér

Mario Goliaš, projektový manažér

10:15 - 10:30             

Diskusia

 

Počet miest je obmedzený a poradie prihlášok je rozhodujúce.

Vstup na podujatie je na základe potvrdenia prihlášky emailom.

Lektori

Daniel Šmíd, lektor etikety a mentor

Dĺžka trvania

prezentácia:    08.45 h – 09.00 h

program:        09.00 h – 10.30 h

Aktuálne termíny

20. 09. 2019 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Jana Patáková
  +421 915 952 827
 

Harmonogram

prezentácia:     08.45 h – 09.00 h                                                                                                                                

program:          09.00 h – 10.30 h                                                                                                                             

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.