Ako zvládnuť zmeny a dotiahnuť veci úspešne do konca (Mission Possible™)

Ako zvládnuť zmeny a dotiahnuť veci úspešne do konca (Mission Possible™)

Dnešný svet je plný neustále prebiehajúcich zmien. Webinár prináša praktický návod ako efektívne reagovať na zmeny okolo nás, ktoré sú občas až dramatické. V časoch neutíchajúcich zmien potrebujeme nové nástroje a zručnosti pomáhajúce nám zvládnuť to nepredvídateľné, čo zmeny prinášajú. Občas máme pocit vyčerpanosti, a aj keď na zmeny stíhame efektívne reagovať, znižuje sa nám produktivita.

Ciele

Cieľom podujatia je poskytnúť informácie, nástroje a zručnosti, aby sa účastníci stali
efektívnejšími v neustále sa meniacich podmienkach. Pomôcť im tak ušetriť 2 až 3 hodiny denne a zvýšiť ich produktivitu a merateľné výsledky. Účastníkom vzrastie efektivita práce a zlepší sa aj ich využívanie zdrojov.

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách, a tiež ktokoľvek so záujmom o danú tému. Max. počet účastníkov je 15.

Obsah seminára

1-dňový interaktívny webinár postavený na medzinárodne certifikovanom programe vychádzajúceho z metodiky Mission PossibleTM prevedie účastníkov efektívnou prácou so zmenami, ktoré sprevádzajú ich pracovný život. Účastníci sa oboznámia s novými nástrojmi a zručnosťami, ktoré pomáhajú zvládať meniace sa podmienky. Reagovať na neustále zmeny je vyčerpávajúce a môže sa to odraziť na výkone a produktivite.

Ako efektívne reagovať na dramatické zmeny okolo nás?
Svet okolo nás je momentálne v období tzv. “super V.U.C.A” Volatility, Uncertainty,
Complexity, Ambiguity (Preklad: V.U.C.A svet - volatilita, neistota, zložitosť, nejednoznačnosť), prináša neustále zmeny v organizáciách. Pomôže Vám šesť princípov efektívneho riadenia a reagovania v období dramatických zmien.

Princíp #1: Koncentrácia a efektivita v časoch neustálych zmien.
Tajomstvo 100% sústredenie na kritické aktivity.
Čo by sme sa mohli naučiť od Steva Jobsa?

Princíp #2: Plánovanie kľúčových aktivít.
Namiesto zaneprázdnenosti, využívanie osvedčených postupov na plánovanie kľúčových aktivít.

Princíp #3: Naučte sa riadiť svoj deň, inak bude on riadiť Vás!
Kto riadi Váš deň? Ako to vyzerá? Postoj „vodiča“ a postoj „spolujazdca“.
Čo robia svetoví lídri inak? Čo sa môžeme naučiť od Jima Rohna?
Činnosti – ako ich rozdeliť? Ako pracovať s troma úrovňami priorít?

Princíp #4:Využite svoj potenciál na maximum.
Vaše zdroje=Váš denný cyklus.
Vytvorte si vlastné cesty, nenapodobňujte ostatných.

Princíp #5: Filtrujte inak Vás to zasype!
Prerušenia, prekvapenia a neplánované udalosti ako s nimi pracovať?
Čo sa stane s plánovanou činnosťou? Čo sa môžeme naučiť od Jacka Welsha ?
Fyzické filtre a mentálne filtre ako ich nastaviť a využívať? Tajomstvo efektivity.

Princíp #6: Maximalizujte využitie zdrojov.
Zaťaženia, preťaženia a vyhorenia Prečo ste tak zaneprázdnení?
Optimálne rozloženie síl - ako na to? „Kto je zodpovedný za ďalší krok?“
„Správa kľúčových úloh“ v organizáciách. Štyri zákony „správy kľúčových úloh“
Implementácia štyroch zákonov.

Lektori

Dušan S. je lektor a konzultant slovenských a nadnárodných spoločností, kde sa podieľa na tvorbe projektov organizačného rozvoja ako aj rozvoja marketingových a obchodných stratégií. Má skúsenosti ako lektor  manažérskych zručností, vodcovstva, tímovej spolupráce, strategického riadenia, plánovania a časového manažmentu. Venuje sa predaju a predajným technikám, ako aj  moderným marketingovým stratégiám. Je výborný facilitátor stretnutí a workshopov, a vyhľadávaný speaker. Sám absolvoval rôzne certifikované školenia ako napr.: Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI) from OPP® - international business psychology consultancy in London,  Body Language and Micro Expressions Training for Corporations and Individuals, Business Simulation – Finance for non-finance managers a Dynergetic People Management a Rozvojový program pre manažérov.

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751